Συνάντηση ΣΕΤΑΠ με τον πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χατζηνικολάου

Την  Παρασκευή, 27/1/2017, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση των εκπροσώπων του ΣΕΤΑΠ, με τον νέο Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γεώργιο.

Την  Παρασκευή, 27/1/2017, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση των εκπροσώπων του ΣΕΤΑΠ, με τον νέο Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γεώργιο Χατζηνικολάου. Την αρχική εθιμοτυπική προσέγγιση, ακολούθησε ένας γόνιμος διάλογος, ο οποίος κατά γενική ομολογία, ξεπέρασε τις προγενέστερες εκτιμήσεις μας αναφορικά με τα  προσδοκώμενα χαρακτηριστικά και τη χρονική διάρκειά του.

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΑΠ Παναγιώτης Αδαμόπουλος προέβαλε το έντονο ενδιαφέρον μας για την πορεία της Τράπεζας και  ανέδειξε τον καθοριστική συμβολή των εργαζομένων. Υπογράμμισε ότι το παρόν και το μέλλον της Τράπεζας, θα πρέπει να στηριχθεί στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ της Διοίκησης και των Εργαζομένων, στον ισόρροπο συνδυασμό των συμφερόντων της Τράπεζας, των μετόχων και των εργαζομένων της.

Στη συνέχεια θέσαμε και αναλύσαμε με εκτενείς αναφορές, τα παρακάτω τέσσερα προεπιλεγέντα θέματα:

  • Την εφαρμογή του Οργανισμού Προσωπικού της Τράπεζας. Επισημάναμε το γεγονός ότι η υποχρεωτική εφαρμογή του απορρέει από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις όπως με σαφήνεια αποτυπώνεται  και στην απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία εκδόθηκε έπειτα από προσφυγή του ΣΕΤΑΠ.
  • Την άμεση υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης, η οποία θα πρέπει να εμπεριέχει  ξεκάθαρες ρυθμίσεις αναφορικά με  τη διασφάλιση των θέσεων  εργασίας  και την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων. Συγχρόνως, προβάλαμε το θέμα της  συμμετοχής μας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Διοίκησης  και του αντιπροσωπευτικού Συλλόγου. Η νέα Επιχειρησιακή  Σύμβαση Εργασίας επιβάλλεται να πετύχει συγκερασμό συμφερόντων και απαιτήσεων των κοινωνικών εταίρων της Τράπεζας.
  • Την  ίση μεταχείριση και την ισότιμη αξιοποίηση όλων των εργαζομένων. Εστιάσαμε στην εμφανή μεροληπτική προσέγγιση από την πλευρά της Τράπεζας,  όπως αυτή προκύπτει από τα μέχρι σήμερα στατιστικά δεδομένα αλλά και την προσλαμβάνουσα  εικόνα όλων μας.
  • Την  ένταξη όλων  των εργαζομένων  στο ισχύον  Πρόγραμμα Εφάπαξ της Τράπεζας.

Από την πλευρά του ο κ. Χατζηνικολάου υποστήριξε ότι η πορεία της Τράπεζας, έχει εμφανώς θετικό πρόσημο, τόνισε ότι είναι επαρκώς ανακεφαλαιοποιημένη καθώς και ότι με τα σημερινά δεδομένα, δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Διατήρησε όμως τις επιφυλάξεις του, αναφερόμενος σε τυχόν πισωγύρισμα της ελληνικής Οικονομίας, σε καταστάσεις αντίστοιχες του 2015.

 

Εξέφρασε  την ικανοποίησή του για το προσωπικό της Τράπεζας και δήλωσε έκπληκτος από τη μη ένταξη στον Οργανισμό της Τράπεζας όλων των εργαζομένων. Αναφορικά με την Επιχειρησιακή Σύμβαση, τόνισε ότι πρόκειται για μία σημαντική εκκρεμότητα, η οποία θα πρέπει να λυθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα   περί της συμμετοχής μας στις προαναφερόμενες  διαπραγματεύσεις.

 

Για τη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών και τις ισότιμης αξιοποίησης των εργαζομένων, έδειξε ότι έχει γνώση του θέματος και ότι οι αρμόδιοι κινούνται  προς την κατεύθυνση της σταδιακής επίλυσής του. Ταυτόχρονα, επισήμανε αφενός το έντονο ενδιαφέρον της Διοίκησης για την Αγροτικό Τομέα και αφετέρου την αναγκαιότητα αξιοποίησης της συσσωρευμένης γνώσης  των εργαζόμενων, οι οποίοι προέρχονται από την ΑΤΕ.

 

Στο θέμα της ένταξης  στο πρόγραμμα Εφάπαξ, εξέφρασε την άποψη ότι η τρέχουσα συγκυρία, σε συνδυασμό με το απαιτούμενο κόστος, καθιστούν άκαιρη την άμεση υλοποίησή και πρότεινε την επανεξέτασή του, σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τέλος, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η επισήμανση του Προέδρου αναφορικά με την συνδικαλιστική πολυδιάσπαση του χώρου καθώς και η συνακόλουθη προτροπή του  προς την κατεύθυνση της ενοποίησης του. Όλοι γνωρίζετε ότι  ο ΣΕΤΑΠ είναι ίσως  ο μοναδικός Σύλλογος, ο οποίος σε όλες τις εκφάνσεις τις πολυεπίπεδης δράσης του, προωθεί και στηρίζει έμπρακτα τη στρατηγική της ενοποίησης του χώρου μας.

Αποτιμούμε θετικά τα αποτελέσματα της πρώτης συνάντησης με τον πρόεδρο της Τράπεζας συνεκτιμώντας ότι δύναται  να αποτελέσει την αφετηρία μίας γόνιμης διαλογικής προσέγγισης μας. Είμαστε έτοιμοι, με θέσεις και προτάσεις και αναμένουμε τα επόμενα βήματα να  επιβεβαιώσουν  την αρχική εκτίμησή μας. Ταυτόχρονα όμως, παραμένουμε  σε εγρήγορση, αναλαμβάνουμε  πρωτοβουλίες  και  συνεχίζουμε απρόσκοπτα τη συνδικαλιστική  δράση μας.

Μοιραστείτε το άρθρο