Η Τράπεζα δεν είναι εθελοντική οργάνωση, ούτε εμείς εθελοντές εργαζόμενοι

Η νέα κουλτούρα που ευαγγελίζεται η Διοίκηση, λαμβάνει τα χαρακτηριστικά ενός φεστιβάλ αντεργατικών αποφάσεων και πρακτικών. Οι νέες αρχές που … Περισσότερα Η Τράπεζα δεν είναι εθελοντική οργάνωση, ούτε εμείς εθελοντές εργαζόμενοι