Συνάντηση με τη Διοίκηση της Πειραιώς για τη Σύμβαση Δανεισμού στην Intrum

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντησή μας με τη Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και με μοναδικό θέμα την πρόταση της Διοίκησης προς τους συναδέλφους … Περισσότερα Συνάντηση με τη Διοίκηση της Πειραιώς για τη Σύμβαση Δανεισμού στην Intrum