Συνάντηση με τη Διοίκηση της Πειραιώς για τη Σύμβαση Δανεισμού στην Intrum

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντησή μας με τη Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και με μοναδικό θέμα την πρόταση της Διοίκησης προς τους συναδέλφους.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντησή μας με τη Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και με μοναδικό θέμα την πρόταση της Διοίκησης προς τους συναδέλφους του RBU, για την κατάρτιση Σύμβασης Δανεισμού με τη νέα εταιρεία.

Από την ενημέρωση της κας. Μακαριγάκη και από το διάλογο που ακολούθησε, προέκυψαν τα εξής:

Πρόκειται για ένα μεταβατικό βήμα το οποίο στοχεύει συνδυαστικά αφενός στην άμεση κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της νέας εταιρείας και αφετέρου να δώσει στην Τράπεζα τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να προετοιμάσει τη διαδικασία αξιοποίησης των συναδέλφων.

Το τρέχον τριήμερο θα ενημερώσουν όλους τους συναδέλφους αναφορικά με την πρότασή τους και θα τους ζητήσουν καταρχήν τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής.

Απαντώντας δε, σε σχετικό ερώτημά μας, δήλωσε ότι σαφώς και δεν είναι δεσμευτική και ότι θα προχωρήσουν σε σχετική διευκρινιστική ανάρτηση στο RBU LINE.

Το έντυπο της σύμβασης δανεισμού θα είναι έτοιμο εντός της ημέρας και θα γνωστοποιηθεί άμεσα στους Συλλόγους Εργαζομένων. Οι συνάδελφοι που θα ανταποκριθούν, θα κληθούν να το υπογράψουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με πιθανή ημερομηνία την 17/9/2019.

Ο χρόνος της δανειστικής σύμβασης δεν είναι ο ίδιος για όλους τους συναδέλφους και η διάρκεια της προσδιορίστηκε:

– Από την επαρκή ή όχι στελέχωση του αντίστοιχου τμήματος της νέας εταιρείας.
– Το αντικείμενο του κάθε συναδέλφου.
– Τις σχετικές προτάσεις των αντίστοιχων Διευθυντών.

Σε ερώτησή μας αναφορικά με τους συναδέλφους που δεν θα δεχθούν να υπογράψουν τη σύμβαση δανεισμού και με δεδομένο ότι στους ίδιους εργασιακούς χώρους από την 17/9/2019 θα δραστηριοποιείται η νέα εταιρεία, δήλωσε ότι θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την τοποθέτησή τους.

Από την πλευρά μας ζητήσαμε την έγκαιρη και ξεκάθαρη αποσαφήνιση και πάντα σύμφωνα με το πλαίσιο της συμφωνίας με την ΟΤΟΕ.

Σύμφωνα και με την άποψη του νομικού μας συμβούλου, η δήλωση πρόθεσης δεν είναι δεσμευτική και οι συνάδελφοι που θα την υπογράψουν θα πρέπει να καταγράφουν τη ρητή επιφύλαξη « εφόσον συμφωνώ με τους όρους της σύμβασης δανεισμού που θα μου δοθεί».

Επίσης κανείς συνάδελφος δεν υπογράφει καμία σύμβαση εφόσον δεν έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση από τον ΣΕΤΑΠ.

Συνάδελφοι,

Η θέση μας είναι σαφής και ξεκάθαρη προς όλους. Καμία απόλυση, καμία απόσχιση και όλες οι ενέργειες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το γράμμα και το πνεύμα της Συμφωνίας της Τράπεζας με την ΟΤΟΕ.

Η πρόταση για τη σύμβαση δανεισμού σαφώς και δεν επιλύει οριστικά τα μείζονος σημασίας θέματα. Τον χρονικό ορίζοντα που προκύπτει, καλούμε την Τράπεζα να δεσμευτεί ότι όντως θα τον αξιοποιήσει για την ομαλή τοποθέτηση των συναδέλφων.

Αναμένουμε την γνωστοποίηση του κειμένου της σύμβασης δανεισμού και θα σας ενημερώσουμε.

Μοιραστείτε το άρθρο