Αγωνιστική ετοιμότητα για τη νέα Κλαδική ΣΣΕ της ΟΤΟΕ και περιοδείες σε όλη την Ελλάδα

Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ΟΤΟΕ – Τραπεζών για την υπογραφή μιας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζομένων.

Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ΟΤΟΕ – Τραπεζών για την υπογραφή μιας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των εργαζομένων και θα δίνει θετικό σήμα για την προοπτική των Τραπεζών και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που διεκδικεί η ΟΤΟΕ, βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Τράπεζες, διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν τη Δευτέρα (28/1/2019) στα γραφεία της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης.

Στη συνάντηση των δύο πλευρών συμμετείχαν η αντιπροσωπεία της ΟΤΟΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο και από την πλευρά των Τραπεζών εκπρόσωποι των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών Εθνικής, Alpha, Πειραιώς, Eurobank εκπρόσωπος της Τράπεζας Αττικής και εκπρόσωπος των Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ έθεσε αναλυτικά το πλαίσιο των διεκδικήσεων των τραπεζοϋπαλλήλων, αφού προηγουμένως αναφέρθηκε:

*στις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται αυτή η διαπραγμάτευση,

*στη διαχρονική εξέλιξη των προγραμμάτων εξυγίανσης των Τραπεζών, που κατά τα τελευταία χρόνια των μνημονίων οδήγησαν τους εργαζόμενους σε ανασφάλεια και σε σημαντική μείωση των εισοδημάτων τους, συρρικνώνοντας σημαντικά και τις ίδιες τις Τράπεζες.

Με βάση αυτή τη διαμορφωμένη κατάσταση, το πλαίσιο των διεκδικήσεων της ΟΤΟΕ είναι ρεαλιστικό και αναγκαίο να υιοθετηθεί από τις Τράπεζες ώστε να αποτελέσει μια νέα αφετηρία εκκίνησης που θα λειτουργήσει θετικά και για τις δύο πλευρές, τις Τράπεζες και τους τραπεζοϋπαλλήλους.

Τα βασικά θέματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων τις οποίες ανέλυσε ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ στους εκπροσώπους των Τραπεζών, έχουν ως εξής:

1. Προστασία της Απασχόλησης

Για μια ακόμα φορά η προστασία της απασχόλησης και των εργασιακών δικαιωμάτων βρίσκεται στην πρώτη θέση των διεκδικήσεων της ΟΤΟΕ, δεδομένου ότι η μείωση του αριθμού των τραπεζοϋπαλλήλων είναι δραματική αφού μαζί με τις συνταξιοδοτήσεις η απασχόληση έχει συρρικνωθεί κατά 30.000 εργαζόμενους την τελευταία δεκαετία (2009-2019), ενώ οι πιέσεις συνεχίζονται.

Όπως δεν επέτρεψε να γίνουν απολύσεις τα προηγούμενα χρόνια με αποτέλεσμα η μείωση του αριθμού των εργαζομένων να γίνει ομαλά με εθελούσιες εξόδους, έτσι και τώρα η ΟΤΟΕ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί απολύσεις ή αποσχίσεις τραπεζοϋπαλλήλων με κατάλυση των εργασιακών δεσμών των συναδέλφων με τον κλάδο, και φυσικά δεν αποδέχεται το διαρκές, πλέον, προσχηματικό επιχείρημα για περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους σε βάρος των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους.

Για τον λόγο αυτό η ΟΤΟΕ διεκδικεί ρήτρα προστασίας της απασχόλησης και στη νέα Κλαδική Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

2. Αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών

Οι τραπεζοϋπάλληλοι, όπως όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας, έχουν υποστεί δραστική μείωση των εισοδημάτων τους, γεγονός που σε συνδυασμό με τις γενικότερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών καθιστά τους όρους διαβίωσης των ιδίων και των οικογενειών τους ιδιαίτερα δυσχερείς.

Για το λόγο αυτό, είναι πλέον αδήριτη ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα η σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών στο πλαίσιο του Ενιαίου Μισθολογίου. Στόχος είναι να καλυφθούν βασικές ανάγκες και, παράλληλα, να δοθεί ουσιαστικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανάκαμψη με στόχο την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη μπορεί να αρχίσει από τις Τράπεζες, με εφαλτήριο τη συλλογική συμφωνία των δύο πλευρών.

3. Μετάβαση στη ψηφιακή τραπεζική με θεσμοθέτηση της συμμετοχής της ΟΤΟΕ.

Η μετάβαση των Τραπεζών στη ψηφιακή εποχή, που είναι ήδη σε εξέλιξη, είναι μια πραγματικότητα που δεν πρέπει ωστόσο να υλοποιηθεί χωρίς θεσμοθετημένες διαδικασίες που να αποτρέπουν τις αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους και να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος σε κάθε περίπτωση παραμένει απαραίτητος και πρωταρχικός.

Για τον λόγο αυτό η ΟΤΟΕ διεκδικεί τη θεσμοθέτηση της έγκαιρης πληροφόρησης και συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων στις διαδικασίες ψηφιακής αναδιάρθρωσης των τραπεζικών εργασιών. Παράλληλα, απαιτεί η ψηφιακή μετάβαση να μην γίνει ενάντια στους τραπεζοϋπαλλήλους, οι οποίοι δικαιούνται και πρέπει να εκπαιδευτούν προκειμένου να αναλάβουν νέους ρόλους και καθήκοντα στον κλάδο.

Ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να σηματοδοτεί την υποκατάσταση των εργαζομένων αλλά την αξιοποίησή τους με διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση στα νέα δεδομένα και τις σύγχρονες απαιτήσεις που οφείλουν να είναι ενταγμένες σε μια μακρόπνοη και καλά σχεδιασμένη αναπτυξιακή στρατηγική των Τραπεζών.

Πέρα από τα παραπάνω, τέθηκαν και άλλα ζητήματα του διεκδικητικού πλαισίου της ΟΤΟΕ που αφορούν:

 Στις ρυθμίσεις κοινωνικής μέριμνας (ρυθμίσεις δανείων κ.λπ.),

 Στην Εταιρική Διακυβέρνηση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με κεντρικό αίτημα τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. των Τραπεζών,

 Στην Ισότητα – ίσες ευκαιρίες και την προστασία της οικογένειας και της μητρότητας με βελτιώσεις στην πρόσθετη σωρευτική άδεια φροντίδας των παιδιών και στην άδεια σχολικής παρακολούθησης,

 Στις Παροχές που αφορούν στην Πρόνοια – υποχρεώσεις των Τραπεζών.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Από την πλευρά της ΟΤΟΕ, επισημάνθηκε στους εκπροσώπους των Τραπεζών ότι οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες απαιτούν την υπογραφή μιας νέας Κλαδική Σύμβασης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Αυτές τις ανάγκες οι Τράπεζες οφείλουν να τις ικανοποιήσουν τη στιγμή που για μια ακόμα φορά οι τραπεζοϋπάλληλοι καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που αφορούν στα κόκκινα δάνεια, στην στήριξη της οικονομίας και στην ανάπτυξη της χώρας.

Το φορτίο των απαιτήσεων από τον κλάδο μας είναι και πάλι βαρύ και είναι βέβαιο ότι οι τραπεζοϋπάλληλοι θα το σηκώσουν ξανά με πλήρη επάρκεια. Δεν είναι, όμως, διατεθειμένοι να αποδεχθούν τίποτα λιγότερο από όσα πραγματικά δικαιούνται, τα οποία έχουν αποτυπωθεί με ρεαλισμό και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση στο διεκδικητικό πλαίσιο της ΟΤΟΕ.

Για το λόγο αυτό προετοιμαζόμαστε να διεκδικήσουμε αποφασιστικά και, εφόσον χρειαστεί, με αγωνιστικές κινητοποιήσεις την υπογραφή μιας νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης με όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε.

Η πλευρά των Τραπεζών επιφυλάχθηκε να δώσει συνολική απάντηση στην ΟΤΟΕ στη νέα συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, που ορίσθηκε και θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου.

Η ΟΤΟΕ κατέστησε σαφές ότι δεν θα αποδεχθεί κωλυσιεργία και χρονική καθυστέρηση και ζήτησε στην επόμενη συνάντηση οι Τράπεζες να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις για όλα τα θέματα που τέθηκαν.

Ξεκαθαρίζει, επίσης, ότι δεν θα αποδεχτεί λύσεις συρρίκνωσης και εξωτερίκευσης εργασιών που θα θέτουν σε αμφισβήτηση την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις των τραπεζοϋπαλλήλων.

Σε κάθε περίπτωση ο κλάδος θα βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα με περιοδείες ενημέρωσης των εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν ενεργά, αποφασιστικά και αποτελεσματικά στη διεκδικητική προσπάθεια της ΟΤΟΕ.

Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε χωρίς συμβιβασμούς στις βασικές μας προτεραιότητες. Έχουμε επίγνωση ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια και ρεαλιστικά, διασφαλίζουν την πορεία του κλάδου προς το μέλλον και θέτουν προ των ευθυνών τους τόσο την Κυβέρνηση όσο και τις Διοικήσεις των Τραπεζών, οι οποίες πρέπει επιτέλους να εγκαταλείψουν την «καραμέλα» του κόστους. Πρέπει, αντίθετα, να προσανατολίσουν τις στρατηγικές τους στη διεύρυνση των εσόδων με στήριξη της πραγματικής οικονομίας και της ανάπτυξης και με κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.

Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα που υπαγορεύεται από τις ανάγκες των καιρών και την ιστορία του κλάδου μας την οποία θα τιμήσουμε με αποφασιστικότητα και θάρρος με όλες μας τις δυνάμεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο