Άλλο Bonus κι άλλο μηνιάτικο..

Συνάδελφοι, Το 2022, η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, ανακοίνωσε ώρες πριν την υπογραφή της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. τη χορήγηση πρόσθετων αμοιβών.

Συνάδελφοι,

Το 2022, η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, ανακοίνωσε ώρες πριν την υπογραφή της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. τη χορήγηση πρόσθετων αμοιβών (Bonus).

Τη φετινή χρονιά, πήγε ένα βήμα παρακάτω, σπεύδοντας να καταβάλει τις πρόσθετες αμοιβές λίγο πριν την κατάθεση του Κοινού Διεκδικητικού Πλαισίου για την Επιχειρησιακή Σύμβαση 2024.

Η επιλογή του χρόνου και του τρόπου δεν είναι διόλου τυχαία. Αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η Διοίκηση επιλέγει να αποδυναμώσει σκοπίμως το ρόλο, τη σημασία και τον αντίκτυπο των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και επιχειρεί να περάσει για μία ακόμη φορά το αυτάρεσκο αλλά εξόχως προβληματικό μήνυμα ότι μοιράζει χρήμα όπου θέλει, όπως θέλει και όποτε θέλει.

Από την άλλη όμως φαίνεται να παραβλέπει ότι από τη φύση, τη χρήση και την ετυμολογία του, ο όρος πρόσθετες αμοιβές σημαίνει πρόσθετη ενίσχυση και επιβράβευση. Άρα εφόσον καταβάλλονται τόσα χρήματα για τις πρόσθετες, προφανώς θα πρέπει να είναι γενναιόδωρη και η προσέγγιση της για τις χρόνια καθηλωμένες τακτικές αποδοχές για την πλειοψηφία των εργαζομένων.

Η αναγνώριση της συνεισφοράς των συναδέλφων μας σε όλους τους χώρους της Τράπεζας, είναι μία απαίτηση όλων μας. Ο μόνος σωστός, θεσμικός και αποτελεσματικός δρόμος είναι μέσω των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και την υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας.

  • Είναι η μόνη θεσμική διαδικασία αποδεκτή από όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
  • Είναι η μόνη θεσμική διαδικασία που δύναται να αμβλύνει την τεράστια πρωτογενή αναδιανομή εισοδήματος από τη μισθωτή εργασία στα κέρδη.
  • Είναι η μόνη θεσμική διαδικασία που διαμορφώνει αμοιβαία οφέλη για την Τράπεζα και τους εργαζόμενους, που χωρίς αποκλεισμούς αλλά με συμπερίληψη δημιουργεί βιώσιμη αξία για όλους.

Απαιτούμε τη χορήγηση πραγματικών αυξήσεων μέσω Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και υπογραφής Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Επιδιώκουμε τη θεσμική χορήγηση πρόσθετων αμοιβών, με ξεκάθαρα κριτήρια και διαδικασίες, γνωστοποιημένες έγκαιρα και έγκυρα σε όλους. Η αποσπασματική και σε μεμονωμένη βάση πληροφόρηση, από στόμα σε στόμα, αναφορικά με τα ισχύοντα, τα επιμέρους ποσά και τα κριτήρια, δεν μπορεί να είναι ίδιον της μεγαλύτερης συστημικής τράπεζας, δεν μπορεί να είναι χαρακτηριστικό του μετασχηματισμού που ευαγγελίζεται.

Συνάμα, είναι αμφιλεγόμενη και διαβλητή η εξαίρεση συναδέλφων, μόνο με την επίκληση του βαθμού αξιολόγησης ως κριτηρίου χορήγησης ή μη, όταν μάλιστα όλοι γνωρίζουμε την εργαλειοποίηση στην πράξη, την έλλειψη αντικειμενικότητας και τα σκόπιμα διαδικαστικά κενά της Αξιολόγησης.

Όπως έχουμε επανειλημμένως επισημάνει, η Διοίκηση έχει μία μαγική ομολογουμένως «ικανότητα» ακόμη και όταν μοιράζει χρήματα να διχάζει και στο τέλος να αφήνει το λιγότερο «παραπονεμένους» και «ανικανοποίητους» και τους συναδέλφους που παίρνουν και φυσικά και τους συναδέλφους που δεν παίρνουν.

Η θεσμική προσέγγιση, η διαφάνεια και η αξιοκρατία καλλιεργούν και χτίζουν το «προφίλ ενός κοινωνικά υπεύθυνου εργοδότη και διασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη του Οργανισμού μας» και όχι οι πολυδάπανες διαφημιστικές καμπάνιες.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Αδαμόπουλος Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο