Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αρχαιρεσιών Σ.Ε.Τ.Α.Π. 09 – 13/05/2022

Συνάδελφοι, Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών 09-13/05/2022 του Σ.Ε.Τ.Α.Π. (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Ο.Τ.Ο.Ε. και Εργατικά.

Συνάδελφοι,

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών 09-13/05/2022 του Σ.Ε.Τ.Α.Π. (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Ο.Τ.Ο.Ε. και Εργατικά Κέντρα) .

Από τα έγκυρα ψηφοδέλτια συνοπτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ Δ.Σ. ΕΔΡΕΣ Ε.Ε ΕΔΡΕΣ ΟΤΟΕ
ΔΗ.ΣΥ.Ε. – ΑΤΕ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 62,91 12 3 16
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 26,73 5 2 7
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 5,90 1 0 1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 4,46 1 0 1
ΣΥΝΟΛΟ 100 19 5 25

Δείτε την αναλυτική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Μοιραστείτε το άρθρο