Εφεδρική λίστα και διαθέσιμες θέσεις του Δωρεάν Προγράμματος Διακοπών του ΣΕΤΑΠ 2022

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Σας γνωστοποιούμε την εφεδρική λίστα του Προγράμματος Δωρεάν Διακοπών του ΣΕΤΑΠ 2022, η οποία έχει καταρτιστεί έπειτα από διαδικασία.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε την εφεδρική λίστα του Προγράμματος Δωρεάν Διακοπών του ΣΕΤΑΠ 2022, η οποία έχει καταρτιστεί έπειτα από διαδικασία κλήρωσης. Συμπεριλαμβάνονται με αύξουσα σειρά προτεραιότητας τα ονόματα των μελών, που θα κληθούν να καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις, οι οποίες, είτε παρέμειναν αδήλωτες κατά την αρχική κλήρωση, είτε ενδεχομένως προκύψουν έπειτα από ακυρώσεις συμμετοχών των ήδη κληρωθέντων συναδέλφων.

Σας παραθέτουμε τις διαθέσιμες κενές θέσεις  ανά περιοχή και χρονική περίοδο και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους, που περιλαμβάνονται στην εφεδρική λίστα, αφού λάβουν υπόψη τα διαθέσιμα κενά, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις συγκεκριμένες θέσεις, αποστέλλοντας e-mail στην διεύθυνση mariasetap2@gmail.com μέχρι Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 στις 12 το μεσημέρι. Τα αποτελέσματά θα σας γνωστοποιηθούν άμεσα.

Μοιραστείτε το άρθρο