Αναβολή εκδίκασης ανακοπής

Αναφορικά με την  ανακοπή που είχε ασκηθεί για τους συναδέλφους, οι οποίοι είχαν αναγγελθεί με άλλους δικηγόρους και δεν έχουν.

Αναφορικά με την  ανακοπή που είχε ασκηθεί για τους συναδέλφους, οι οποίοι είχαν αναγγελθεί με άλλους δικηγόρους και δεν έχουν λάβει  το επίδομα ισολογισμού, είχε προσδιοριστεί η δικάσιμο της, στις 11.1.2017, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κατά την εκφώνηση των υποθέσεων, οι δικηγόροι του εκκαθαριστή ζήτησαν αναβολή της εκδίκασης, καθώς λόγω της μετακόμισης των γραφείων της ειδικής εκκαθάρισης, ισχυρίστηκαν  ότι δεν μπορούσαν να έχουν στη διάθεσή τους και  άρα να  προσκομίσουν και στο δικαστήριο, τα στοιχεία που αφορούν  κάθε συνάδελφο μεμονομένα. Πρέπει δε να σημειωθεί, ότι η ειδική εκκαθάριση αναγνωρίζει ένα μεγάλο ποσοστό από το αιτούμενο επίδομα ισολογισμού.

Κατόπιν αυτών, το Δικαστήριο αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα αναβολής, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία την 18.4.2018.

Επειδή όμως η ημερομηνία που χορήγησε από έδρας το Δικαστήριο είναι μακρινή, οι δικηγόροι του Συλλόγου ζήτησαν νέα πιο σύντομη ημερομηνία από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου, και πέτυχαν νέο προσδιορισμό της εκδίκασης για την 5 Απριλίου 2017, δηλαδή σε λιγότερο από τρεις μήνες από σήμερα.

Παρακολουθούμε στενά το θέμα και για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε άμεσα .

Μοιραστείτε το άρθρο