Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Συνάδελφοι, Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε η ειδική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων από τραπεζοϋπαλλήλους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών.

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε η ειδική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων από τραπεζοϋπαλλήλους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που παρακρατήθηκαν την χρονική περίοδο από 1/1/2017 έως 31/1/2020. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω του ιστότοπου του e – ΕΦΚΑ ( www.efka.gov.gr), επιλέγοντας Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Μισθωτοί- Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ασφαλισμένου κλάδου ασθενείας σε χρήμα τ. ΤΑΥΤΕΚΩ Περιόδου 1/1/2017 έως 31/1/2020 με χρήση κωδικών TAXISNET και δήλωση ΑΜΚΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται η υποβολή συνοδευτικών δικαιολογητικών ή προσέλευση στις τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Η αρχή γίνεται για το έτος 2017 ώστε να μην παραγραφεί η υποχρέωση του ΕΦΚΑ προς τους ασφαλισμένους. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο θα ακολουθήσει η επεξεργασία των στοιχείων για το επόμενα έτη και το πρώτο τρίμηνο θα ολοκληρωθεί η πλήρης εκκαθάριση των δικαιούμενων ποσών.

Τα επιστρεφόμενα ποσά θα καταβληθούν στους δηλωθέντες λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Αδαμόπουλος Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο