Ασφαλιστήρια Πυρός & Ζωής ΟΣΥΑΤΕ

Συνάδελφοι-ες, Μετά την μετάπτωση και παρακολούθηση των δανείων της ΑΤΕ (μέσω ΟΣΥΑΤΕ) πλέον από την Τράπεζα Πειραιώς,  ο ΟΣΥΑΤΕ παραμένει.

Συνάδελφοι-ες,

Μετά την μετάπτωση και παρακολούθηση των δανείων της ΑΤΕ (μέσω ΟΣΥΑΤΕ) πλέον από την Τράπεζα Πειραιώς,  ο ΟΣΥΑΤΕ παραμένει πάροχος στα ασφαλιστήρια πυρός. Προς τούτο,  πρέπει  να στείλετε στον ΟΣΥΑΤΕ αίτημα, το οποίο,  θα αναφέρει ότι στο ασφαλιστήριο πυρός της κατοικίας σας θα συμπεριληφθούν  υποχρεωτικά οι παρακάτω όροι.

  1. Ο όρος ενυπόθηκου δανείου υπέρ Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
  2. Όπου αναγράφεται η ΑΤΕ ως «εισπρακτέος οργανισμός» και «εισπρακτέος μονάδας» να αντικατασταθεί με «άλλος»

Το αίτημά σας αυτό, θα  το διαβιβάσουμε στην συνέχεια στην ΑΕΕΓΑ.

Εξυπακούεται ότι τα ασφαλιστήρια αυτά , εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά και να εξυπηρετούνται από τον ΟΣΥΑΤΕ με ιδιαίτερα βελτιωμένες και συμφέρουσες τιμές.

Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε, επίσημα,  με αφορμή επιστολές που στάλθηκαν από την Τράπεζα  Πειραιώς σε συνεταίρους δανειολήπτες μας ότι:

Όλα τα προαιρετικά ασφαλιστήρια ζωής του ομαδικού συμβολαίου 1391 εξακολουθούν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν παρέχοντας όλες τις σχετικές καλύψεις με την συμμετοχή πάντα του ΟΣΥΑΤΕ σε ποσοστό 50 %. Το γεγονός αυτό, κάνει το ασφαλιστήριο όπως είναι ευνόητο ιδιαίτερα ελκυστικό και άκρως ανταγωνιστικό αφού είναι ομαδικό.

Με την ευκαιρία αυτής  της  επικοινωνίας σας γνωρίζουμε ότι στο ασφαλιστήριο αυτό, μπορούν να ενταχθούν όσοι συνάδελφοι έχουν δάνεια Α’ και Β’ κατοικίας με το επιτόκιο 2,52% της συλλογικής σύμβασης εργασίας και 6,25% αντίστοιχα και δεν έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την υπηρεσία του ΟΣΥΑΤΕ στα  τηλεφώνα 2103224989, 2103232523 (επιλογές 3 ή 0) με τους  αρμόδιους υπαλλήλους κ. Σταύρο Παπαποστόλου ή κ. Γεωργία Κουφογιάννη.

Την αίτηση μεταβολής του ενυπόθηκου δανειστού για τα ασφαλιστήρια πυρός υποχρεούνται  να  αποστείλουν ΜΟΝΟ όσοι έχουν  ενυπόθηκα δάνεια εν ισχύ.

Για τoν ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΤΣΑΟΥΣΗΣ            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο