Δάνεια ΟΣΥΑΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΣΥΑΤΕ χορηγεί τα παρακάτω δάνεια:   Βραχυπρόθεσμα δάνεια από κεφάλαια Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε (χωρίς υποθήκη) με απλή διαδικασία.

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΣΥΑΤΕ χορηγεί τα παρακάτω δάνεια:

 

  1. Βραχυπρόθεσμα δάνεια από κεφάλαια Ο.Σ.Υ.Α.Τ.Ε (χωρίς υποθήκη) με απλή διαδικασία (επιτόκιο 6 %) διάρκειας από 2 έως 5 χρόνια ανάλογα με το ποσό (απόφαση Γ.Σ. 18.12.2008)

Α) Δάνεια για επισκευή Α’ κατοικίας χώρις εγγυητή ( όριο έως 5.000 ΕΥΡΩ -ηλικία έως 75 ετών) –ΑΝΩ ΤΩΝ 75 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

1.Αίτηση δανείου 2.υπευθ.δήλωση Ν.1599/1986  για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες και υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη και 3. τελευταία  μηνιαία ταινία σύνταξης και επικουρικού  (ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων) 4. πρόσφατο Ε9  5. φωτοτυπία  1ης σελίδας βιβλιαρίου σύνταξης στην Τράπεζα Πειραιώς

(Ενδεικτική δόση δανείου 5.000 ΕΥΡΩ 97,14)

Β) Δάνεια για επισκευή Α’ κατοικίας με εγγυητή ( από 5.000 έως 10.000 ΕΥΡΩ ) (επιτόκιο 6 %)

1.Αίτηση δανείου 2.υπευθ.δήλωση Ν.1599/1986  για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες και υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη και 3. τελευταία μηνιαία ταινία σύνταξης και επικουρικού (ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων) 4. πρόσφατο  Ε9  5. φωτοτυπία  1ης σελίδας βιβλιαρίου σύνταξης στην Τράπεζα Πειραιώς

(Ενδεικτική δόση δανείου 10.000 ΕΥΡΩ 194,29)

Γ) Δάνεια για επισκευή Α’ κατοικίας χωρίς εγγυητή (1.000 ΕΥΡΩ για 12 μήνες) (επιτόκιο 6 %)

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

1.Αίτηση δανείου 2.υπευθ.δήλωση Ν.1599/1986  για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες και υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη και 3. τελευταία  μηνιαία ταινία σύνταξης και επικουρικού  (ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων) 4. πρόσφατο Ε9  5. φωτοτυπία  1ης σελίδας βιβλιαρίου σύνταξης στην Τράπεζα Πειραιώς

(Δόση δανείου 1.000 ΕΥΡΩ 86,17)

*Στην περίπτωση επαναχορήγησης  βραχυπροθέσμου δανείου θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το 1/3 του προηγούμενου χορηγηθέντος δανείου (απόφαση Δ.Σ. 269/14.6.2016).

Δ) Δάνεια ΕΝΦΙΑ (επιτόκιο 4%) με ανώτερο όριο το ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ διάρκειας έως 5 χρόνια  βάσει του αποδεικτικού στοιχείου οφειλής από το ΤΑΧΙS (απόφαση Δ.Σ 257/8.10.2015)

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

1.Αίτηση δανείου 2.υπευθ.δήλωση Ν.1599/1986  για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες και υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη και 3. τελευταία  μηνιαία ταινία σύνταξης και επικουρικού  (ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων) 4. πρόσφατο Ε9  5. φωτοτυπία  1ης σελίδας βιβλιαρίου σύνταξης στην Τράπεζα Πειραιώς 6. Πρόσφατη εκτύπωση από το ΤΑΧΙS αποδεικτικού στοιχείου οφειλής ΕΝΦΙΑ

(Δόση δανείου 5.000 ΕΥΡΩ 92,40)

Ε) Δάνειο ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΔΕΗ, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (επιτόκιο 4%) με ανώτερο όριο 3.000 ΕΥΡΩ, διάρκειας 3 ετών (απόφαση Γενικής  Συνέλευσης 15.12.2015).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1.Αίτηση δανείου 2.υπευθ.δήλωση Ν.1599/1986  για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες και υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη και 3. τελευταία  μηνιαία ταινία σύνταξης και επικουρικού  (ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων) 4. πρόσφατο Ε9  5. φωτοτυπία  1ης σελίδας βιβλιαρίου σύνταξης στην Τράπεζα Πειραιώς 6. Πρόσφατη εκτύπωση  απαραίτητων δικαιολογητικών  (ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΙS)

(Δόση δανείου 3.000 ΕΥΡΩ 88,76)

Σημείωση: Τα δάνεια  Δ,Ε πιστώνονται στην ταυτότητα οφειλής (απευθείας στην Δ.Ο.Υ) και όχι στον λογαριασμό του συνεταίρου

  1. Δάνεια με προσημείωση υποθήκης από 10.000 έως 30.000 (επιτόκιο 5,5% και ανώτατη διάρκεια έως 15 έτη ) για επισκευές Α’ κατοικίας. Ο δικαιούχος δεν μπορεί στην εξόφληση να υπερβαίνει τα 85 έτη.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για προέγκριση :

1.Αίτηση δανείου 2.υπευθ.δήλωση Ν.1599/1986  για τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες και υπαγωγή στον Ν. Κατσέλη και 3. τελευταία  μηνιαία ταινία σύνταξης και επικουρικού  (ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων) 4. πρόσφατο Ε9  5. φωτοτυπία  1ης σελίδας βιβλιαρίου σύνταξης στην Τράπεζα Πειραιώς 6. Ε1 Ή  εκκαθάριση φόρου εισοδήματος τελευταίου έτους 7. έκθεση μηχανικού επιλογής σας για εργασίες επισκευής που αφορούν την  πρώτη κατοικία σας & εμπορική αξία ακινήτου με αναλυτική δαπάνη & περιγραφή της οικίας (εμβαδόν, όροφος, διεύθυνση κτλ).

(Δόση δανείου 20.000 για 144 μήνες ΕΥΡΩ 190,03)

(Δόση δανείου 30.000  για 180 μήνες ΕΥΡΩ 247,95)

Μετά την έγκριση απαιτούνται και άλλα δικαιολογητικά (τίτλος ιδιοκτησίας,πιστ/κα μεταγραφής,βαρών ,βεβαίωση ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στην κατασκευή της κατοικίας κτλ) που αφορούν την σύναψη του δανείου και την εγγραφή της προσημείωσης.

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω δάνεια (βραχυπρόθεσμα και ενυπόθηκα) επιβαρύνονται με την πληρωμή στην Δ Ο Υ των τελών χαρτοσήμου (3,6% του δανείου)

Τα ενυπόθηκα δάνεια επιβαρύνονται και με έξοδα δικηγόρου, μηχανικού, Ειρηνοδικείου, Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου (αν η περιοχή είναι στο Κτηματολόγιο).

Σημειώνουμε ότι μέλη του ΟΣΥΑΤΕ σύμφωνα με το Νέο Καταστατικό εκτός από τους συνταξιούχους της ΑΤΕ μπορούν να γίνουν όλοι εκείνοι που έχουν  την ιδιότητα του υπαλλήλου ή  συνταξιούχου της Τράπεζας Πειραιώς και γενικότερα υπάλληλοι του Ομίλου  Πειραιώς  ή όπως αυτός μετεξελιχθεί.

Για τoν ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΤΣΑΟΥΣΗΣ            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο