Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Α.Τ.Π.Ε.Α.Τ.Ε.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Το Δ.Σ. του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας Πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 8α.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας Πρώην Εργαζομένων ΑΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 8α του καταστατικού αποφάσισε τη σύγκληση  Γενικής Συνέλευσης την  Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 στην αίθουσα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ),  Αμερικής 10, 3ος όροφος.

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ημέρα αυτή, η Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί για να πραγματοποιηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 07 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση απολογισμού δράσης 2015:

α. Έγκριση διοικητικού απολογισμού Δ.Σ. χρήσης 2015.

β. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015.

γ. Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής Χρήσης 2015.

δ. Έγκριση Προϋπολογισμού Χρήσης 2016.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το  Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Ε.Α.Τ.Ε.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΗΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ

Μοιραστείτε το άρθρο