Δάνεια ΑΤΕ Α ΄ και Β΄ κατοικίας και τρόπος είσπραξης

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ 105 64 ΑΘΗΝΑ Τηλ..

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ 105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3224989 – 32.36.085 FAX 32.30.414 e-mail osyate@osyate.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945

Αριθ.Πρωτ. 1286 Αθήνα, 7.10.2016

Δάνεια ΑΤΕ Α ΄ και Β΄ κατοικίας και τρόπος είσπραξης αυτών.

 

 

Συν/φοι-σες,

Τα δάνεια αυτά, τα οποία ανήκουν ήδη από τον 7/2012 στην Τράπεζα Πειραιώς, βρίσκονται πλέον κατ’ ανάγκη στο στάδιο της ονομαστικοποίησης του κάθε δανειολήπτη και της παρακολούθησης από την Τράπεζα.

Με αφορμή ερωτήσεις και απορίες συν/φων δανειοληπτών επιχειρούμε σ΄αυτή τη φάση μια πρώτη προσέγγιση ενημέρωσης.

Με τη σύνταξη του μηνός Αυγούστου ήδη είχε προεισπραχθεί όπως γινόταν πάντα μέχρι σήμερα, η δόση Α΄ κατοικίας μηνός Σεπτεμβρίου 2016.Με την καταβολή της σύνταξης Σεπτεμβρίου δεν έγινε παρακράτηση, γιατί η δόση θα εισπράττεται πλέον μετά την μετάπτωση, στο τέλος του μήνα δεδουλευμένη. Κατά συνέπεια η μηνιαία δόση Α΄ κατοικίας του Οκτωβρίου θα εισπραχθεί στο τέλος του μήνα αυτού.΄Ετσι θα γίνεται εφεξής.

Αντίθετα η Β΄ κατοικία εισπράττεται δεδουλευμένη στο τέλος κάθε μήνα και αυτό έγινε και στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα δάνεια των εν ενεργεία συν/φων θα εισπράττονται όπως μέχρι σήμερα από τη μισθοδοσία κάθε μήνα.

Οι υπάλληλοι των συγγενών Οργανισμών (ΤΥΠΑΤΕ, ΟΣΥΑΤΕ, ΚΑΣΥΑΤΕ, ΣΕΤΑΠ), που έχουν δάνεια Α΄ κατοικίας, θα λάβουν επιστολή από την Τράπεζα μαζί με κείμενο πάγιας εντολής, την οποία οφείλουν να συμπληρώσουν και υπογράψουν και στη συνέχεια θα την υποβάλλουν στην Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς είτε απευθείας είτε μέσω οποιουδήποτε καταστήματος της Τράπεζας ατελώς ώστε η δόση τους να εισπράττεται από τον λογ/σμό Ταμιευτηρίου τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα εμπεριέχονται στην επιστολή που θα σας αποσταλεί εντός των επόμενων ημερών από την Τράπεζα σε όλους όσους διατηρούν στεγαστικά δάνεια Α΄ και Β΄ κατοικίας ενώ για επιπλέον διευκρίνισεις θα έχετε την δυνατότητα να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας στα τηλέφωνα :210 3288000 ή 18 28 38.

Διάφορα μικρότερα κονδύλια που εισπράχθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου, αφορούσαν το προαιρετικό ασφαλιστήριο Ζωής Α΄ εξαμήνου 2016 για το οποίο ο ΟΣΥΑΤΕ καταβάλλει όπως είναι γνωστό το 50%.

Τα ασφαλιστήρια πυρός θα εξακολουθήσουν να εισπράττονται όπως μέχρι σήμερα, είτε από την ΑΕΕΓΑ, είτε από τον ΟΣΥΑΤΕ.

  • Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το νέο Καταστατικό μας, μέλη του ΟΣΥΑΤΕ μπορούν να γίνουν όλοι οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι του Ομίλου Πειραιώς.
  • Σημειώνουμε ότι ο ΟΣΥΑΤΕ συνεχίζει πάντα την χορήγηση δανείων από τα ίδια Κεφάλαια.
  • Πληροφορίες για τα νέα προϊόντα, π.χ. ΕΝΦΙΑ κ.λπ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.osyate.gr ή στα τηλ:. 210. 32.32.523 και 32.36.085 επιλογή 1 (υπεύθυνη κα Δήμητρα Μπουκουβάλα).
  • Το Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ και οι εργαζόμενοι ήταν και παραμένουν πάντα στη διάθεσή σας.

Όπου απαιτηθεί θα ακολουθήσει ενημέρωση με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ
   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

Μοιραστείτε το άρθρο