Δικαστική διεκδίκηση για το υπόλοιπο του ασφαλιστήριου Δημόπουλου

Συνάδελφοι, Θυμίζουμε ότι μεταξύ ΑΤΕ και ΑΤΕ-Ασφαλιστικής είχε συναφθεί το ασφαλιστήριο 1066/89 Δημόπουλο, που καθόριζε οφειλόμενη παροχή για τους 4.890.

Συνάδελφοι,

Θυμίζουμε ότι μεταξύ ΑΤΕ και ΑΤΕ-Ασφαλιστικής είχε συναφθεί το ασφαλιστήριο 1066/89 Δημόπουλο, που καθόριζε οφειλόμενη παροχή για τους 4.890 οικονομικούς υπαλλήλους (που δεν αποχώρησαν από την ΑΤΕ ως τις 27.7.2012): 3 μικτούς μισθούς (μέσο μηνιαίο μισθό του τελευταίου 12μηνου) * έτη υπηρεσίας στην ΑΤΕ / 35. Παράλληλα καθόριζε οφειλόμενη παροχή για 25 τακτικές καθαρίστριες.

Μετά την καταγγελία του ασφαλιστηρίου από την υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, λάβαμε ο κάθε δικαιούχος στις 12.12.2012 το 47,95% της δικαιούμενης παροχής με βάση τα έτη προϋπηρεσία μας μέχρι 27.7.2012. Το συνολικό ποσό που διανεμήθηκε ήταν 6.350.000 € από το ποσό της πλήρους αποζημίωσης 13.241.880 €.

Η ΑΤΕ-Ασφαλιστική με τη σύμφωνη γνώμη της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ παρακράτησε ποσό 788.900€ για ενδεχόμενες αγωγές, και δεν το απέδωσε στους εργαζόμενους-ασφαλισμένους. Η απόδοση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα παρά τη ρητή δήλωση της ΑΤΕ-Ασφαλιστικής ότι «αν από το παρακρατηθέν ποσό απομείνει υπόλοιπο, αυτό θα διανεμηθεί στους ασφαλισμένους με τον ίδιο τρόπο με το διανεμηθέν ποσό του λογαριασμού διαχείρισης».

O Σύλλογός μας για το παραπάνω μη διανεμηθέν ποσό, κατέθεσε μήνυση το 2018 κατά της ERGO (στην οποία συγχωνεύτηκε η ΑΤΕ-Ασφαλιστική).

Αναφορικά με το υπολειπόμενο (6.102.980€) μέχρι το 100% της παροχής, εκτιμάται από νομικούς, ότι δύναται να διεκδικηθεί δικαστικά.

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα πολλών συναδέλφων για τη δικαστική διεκδίκηση του υπολειπόμενου ποσού και τον συντονισμό των επιμέρους ενεργειών σε συλλογικό επίπεδο, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

– O Σύλλογος δέχθηκε πρόταση από τη δικηγορική εταιρεία ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΛΙΑΡΙΚΟΣ ΠΕΤΣΑ, εγνωσμένου κύρους και με μακρόχρονη εμπειρία, η οποία διατίθεται να αναλάβει τη συλλογή στοιχείων, την εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση των επιμέρους ποσών για λογαριασμό των δικαιούχων. Η πρόταση της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας αναφορικά με το κόστος της διεκδίκησης για όλα τα στάδια, ανέρχεται στο ποσό των 150€, πλέον αμοιβής 1% (+ ΦΠΑ) επί του ποσού των απαιτήσεων που θα επιστραφεί στους δικαιούχους.

Η συμμετοχή στη δικαστική διεκδίκηση είναι προαιρετική και το κόστος της θα βαρύνει αποκλειστικά τον κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο.

– Ο κάθε συνάδελφος έχει ασφαλώς τη δυνατότητα να επιλέξει δικηγόρο της αρεσκείας του.

– Όπως έχουμε προαναφέρει, το διεκδικούμενο ποσό που αναλογεί σε κάθε συνάδελφο είναι αντίστοιχο του χρόνου προϋπηρεσίας στην ΑΤΕ. Άρα οι συνάδελφοι με μικρό χρόνο προϋπηρεσίας στην ΑΤΕ, θα πρέπει να σταθμίσουν ορθολογικά και αξιολογικά, κοινώς κατά πόσον τους συμφέρει, λαμβάνοντας συνδυαστικά υπόψη το κόστος της συμμετοχής με το προσδοκώμενο ποσό που τους αναλογεί.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των συμμετοχών είναι έως τις 20.1.2019.

Παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας της δικηγορικής εταιρείας, για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή/και πληροφορία χρειάζεστε, καθώς και για τη δήλωση συμμετοχής αλλά και τις οδηγίες αποστολής των εγγράφων που πρέπει να συμπληρώσετε.

Στοιχεία Επικοινωνίας: ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΛΙΑΡΙΚΟΣ ΠΕΤΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 8, τ.κ. 11528, Αθήνα, Αττική, τηλέφωνο 2107296550, email office@sardelaslaw.gr , FAX 2107296549. Υπεύθυνοι επικοινωνίας είναι η κα. Κατερίνα Σπυροπούλου και ο κ. Δημήτρης Ηλιόπουλος.

Εξουσιοδότηση

ΠΡΟΤΑΣΗ_ΑΝΑΛΗΨΗΣ_ΝΟΜΙΚΗΣ_ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ_ΕΝΤΟΛΗΣ_Ασφαλιστήριο

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Παναγιώτης Αδαμόπουλος Ηρώ Φίλη

Μοιραστείτε το άρθρο