ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΕΤΑΠ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

Οι επανειλημμένες προσπάθειες του ΣΕΤΑΠ για τη διαλογική επίλυση του αιτήματος αναφορικά με την απόδοση παλαιών δεδουλευμένων – εκκρεμεί από.

Οι επανειλημμένες προσπάθειες του ΣΕΤΑΠ για τη διαλογική επίλυση του αιτήματος
αναφορικά με την απόδοση παλαιών δεδουλευμένων – εκκρεμεί από το 2013 και αφορά
υπερεργασιακή απασχόληση, Κυριακές, αργίες και νυχτερινή βάρδια – σε συναδέλφους
φύλακες, προσέκρουαν στη στείρα άρνηση από την πλευρά της Διοίκησης, να
αναγνωρίσει το δίκαιο του αιτήματος και να προβεί στην καταβολή τους. Κλιμακώνοντας
την προσπάθειά μας, καταθέσαμε τεκμηριωμένη προσφυγή στο Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας.
Η πρόσφατη απόφαση του Σ.ΕΠ.Ε, δικαίωσε πλήρως τις θέσεις μας και καλεί τη Διοίκηση
να προβεί σε άμεση τακτοποίηση της εκκρεμότητας εντός του τρέχοντος δεκαημέρου,
ειδάλλως θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Μοιραστείτε το άρθρο