Ωράριο Εργασίας: Ρύθμιση ή απορρύθμιση;

Ο χρόνος εργασίας  αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της εργασιακής καθημερινότητας μας, η οποία  έχει  ταυτόχρονα άμεση αντανάκλαση σε όλες τις  πτυχές.

Ο χρόνος εργασίας  αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της εργασιακής καθημερινότητας μας, η οποία  έχει  ταυτόχρονα άμεση αντανάκλαση σε όλες τις  πτυχές της ζωής μας. Η «βουλιμική» τάση της εκάστοτε  Διοίκησης αναφορικά με την  αυθαίρετη επέκταση του χρόνου εργασίας είναι διαχρονικά δεδομένη και η εφαρμογή του θεσμοθετημένου  κλαδικού ωραρίου  αποτελεί πεδίο διαρκούς πάλης τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Η ΟΤΟΕ διαμέσου  σχετικής ρύθμισης της Κλαδικής Σύμβασης 2013-2015 , επιχείρησε να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου  για την αντιμετώπιση καταστάσεων που σε πολλούς εργασιακούς χώρους κατέληγαν σε σωρεία παραβιάσεων, απλήρωτων υπερωριών, αυθαίρετης επιμήκυνσης του χρόνου εργασίας και σε ανεξέλεγκτη εξωτερίκευση εργασιών.

Η προαναφερόμενη ρύθμιση αφορά τη λειτουργία των Κεντρικών Διευθύνσεων των Τραπεζών – εκτός των καταστημάτων του Δικτύου – και προβλέπει την παροχή δυνατότητας λειτουργείας τους μέχρι και σε τρεις βάρδιες , από τις 7.45 π.μ. έως τις 19.00 μ.μ. , από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην οικειοθελή συμμετοχή των συναδέλφων  – στην 2η και 3η βάρδια – με παράλληλη διατήρηση του υφιστάμενου νόμιμου συνολικού εβδομαδιαίου και ημερησίου χρόνου εργασίας, όπως προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις των Κλαδικών Συμβάσεων.

Αναφορικά με την 3η Βάρδια που λήγει στις 19.00μ.μ., ο  εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας μειώνεται κατά μία ώρα.

Στην περίπτωση που οι συνολικές ανάγκες δεν καλύπτονται οικειοθελώς στο σύνολό τους, η Τράπεζα θα καλύπτει τις προβλεπόμενες θέσεις λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια για την ένταξη των συναδέλφων στις εκτός ωραρίου βάρδιες.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται δικαίωμα επαναφοράς στο κανονικό ωράριο, εφόσον ο συνάδελφος έχει απασχοληθεί 12 συνεχόμενους μήνες σε βάρδια.

Η Διοίκηση , επικαλούμενη υπαρκτές ή δυνητικές    ανάγκες της Τράπεζας, επιχειρεί να θέσει σε σταδιακή  εφαρμογή το διευρυμένο ωράριο στις Κεντρικές Διευθύνσεις. Η προβολή του εν λόγω επιχειρήματος, δύναται κατά περίπτωση, να αιτιολογηθεί  από τον αυξημένο όγκο εργασιών ορισμένων  Διευθύνσεων, τον κυρίαρχο ρόλο τους στο στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας και  τις πραγματικές ανάγκες που απορρέουν από την επιτακτικότατα στη  διαχείριση μείζονος σημασίας ανοιχτών θεμάτων. Εντούτοις,  γνωρίζοντας επαρκώς τους επιμέρους εργασιακούς χώρους και αναλύοντας ορθολογικά τα υφιστάμενα δεδομένα,  διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα της προβλεπόμενης σταδιακής καθολικής εφαρμογής του και μάλιστα με «γεωγραφικές προτεραιότητες».

Η συνεχιζόμενη έμπρακτη καθημερινή παραβίαση του  ωραρίου σε πολλά καταστήματα του Δικτύου, είναι αποκαλυπτική για τις  πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Τι αντίκτυπο θα έχει άραγε το διευρυμένο ωράριο Κεντρικών Διευθύνσεων στην ήδη «διευρυμένη» λειτουργία των καταστημάτων του Δικτύου;

Αποτελεί προσπάθεια ρύθμισης του καταστρατηγημένου ωραρίου ή προσπάθεια συγκεκαλυμμένης   απορρύθμισης του;

Από την πλευρά μας,  παρακολουθούμε με αμείωτο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και θα παρεμβαίνουμε άμεσα και επιτόπια, για την χωρίς προσκόμματα  εφαρμογή του νόμιμου ωραρίου και τη χαλιναγώγηση των ποικιλότροπων μεθοδεύσεων παραβίασης του. Όπως  επανειλημμένως έχουμε αναφέρει, η εφαρμογή του ωραρίου είναι μια διαρκής προσπάθεια και απαιτείται  επαγρύπνηση  από όλους μας,  τόσο σε συλλογικό όσο και σε  ατομικό επίπεδο.

Μοιραστείτε το άρθρο