Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης από τον ΣΕΤΑΠ

Ως ΣΕΤΑΠ, συνεπείς στη διαχρονική θέση μας για την άρρηκτη συνδυαστική σχέση της συνδικαλιστικής και πολιτιστικής δράσης, αναλαμβάνουμε διαρκώς πρωτοβουλίες,.

Ως ΣΕΤΑΠ, συνεπείς στη διαχρονική θέση μας για την άρρηκτη συνδυαστική σχέση της συνδικαλιστικής και πολιτιστικής δράσης, αναλαμβάνουμε διαρκώς πρωτοβουλίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις μορφωτικές, πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες των μελών του.

Εντός του προαναφερόμενου πλαισίου, προχωράμε στην ίδρυση Δανειστικής Βιβλιοθήκης ΣΕΤΑΠ, στοχεύοντας αφενός στην έμπρακτη αναβάθμιση της πολιτιστικής δράσης μας και αφετέρου στην ποιοτική ανταπόκρισή μας στις προαναφερόμενες πνευματικές και πολιτιστικές ανάγκες.

Κάθε μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς είναι αυτοδίκαια και μέλος της δανειστικής βιβλιοθήκης.

Δικαίωμα εγγραφής δύναται να αποκτήσει και κάθε συνάδελφος της Τράπεζας Πειραιώς , με μοναδική προϋπόθεση τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής μέλους της Βιβλιοθήκης ΣΕΤΑΠ και της συνακόλουθης αποστολής της στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@setap.gr.

Η βιβλιοθήκη μας ξεκινά τη λειτουργεία της στις 18 Ιουνίου 2018, με τους πρώτους διαθέσιμους τίτλους βιβλίων και στην πορεία θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους τίτλους.

Οι απόκτηση των νέων βιβλίων της βιβλιοθήκης, θα γίνεται:

• Με αγορές βιβλίων από τον ΣΕΤΑΠ.
• Με δωρεές βιβλίων από τρίτους.
• Με δανεισμό βιβλίων από τα μέλη μας. Η χρονική διάρκεια του δανεισμού θα είναι εξαμηνιαία ή ετήσια. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας ενός από τα εν λόγω βιβλία, ο ΣΕΤΑΠ θα αναλαμβάνει την αντικατάστασή του.

Κάθε μέλος θα έχει δικαίωμα να δανειστεί μέχρι δύο ( 2) βιβλία κάθε φορά και η διάρκεια του δανεισμού θα είναι 15 ημέρες. Το δεκαπενθήμερο του χρόνου δανεισμού θα ξεκινά από την ημερομηνία αποστολής του βιβλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος θα αποστέλλει σχετικό αίτημα δανεισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση και το διαθέσιμο βιβλίο θα παραδίδεται διαμέσου εσωτερικής αλληλογραφίας στο χώρο εργασίας του.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφορικά με τους διαθέσιμους τίτλους βιβλίων καθώς και για τους όρους λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης, (Κανονισμός Λειτουργείας Βιβλιοθήκης) μπορείτε να προστρέξετε στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας του ΣΕΤΑΠ.

Όντας σίγουροι για τη μαζική στήριξη του εγχειρήματος και συνάμα εν όψη των καλοκαιρινών αποδράσεων, σας καλούμε να συνδράμετε ενεργά στην επιλογή των επόμενων τίτλων βιβλίων που θα αγοράσουμε, στέλνοντας τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@setap.gr.

Περιεχόμενο Δανειστικής Βιβλιοθηκής

Μοιραστείτε το άρθρο