Εφεδρική Λίστα και διαθέσιμες θέσεις του Δωρεάν Προγράμματος Διακοπών του ΣΕΤΑΠ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Σας γνωστοποιούμε την εφεδρική λίστα του Προγράμματος Δωρεάν Διακοπών του ΣΕΤΑΠ, η οποία έχει καταρτιστεί έπειτα από διαδικασία.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε την εφεδρική λίστα του Προγράμματος Δωρεάν Διακοπών του ΣΕΤΑΠ, η οποία έχει καταρτιστεί έπειτα από διαδικασία κλήρωσης. Συμπεριλαμβάνονται με αύξουσα σειρά προτεραιότητας τα ονόματα των μελών, που θα κληθούν να καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις, οι οποίες, είτε παρέμειναν αδήλωτες κατά την αρχική κλήρωσή, είτε ενδεχομένως προκύψουν έπειτα από ακυρώσεις συμμετοχών των ήδη κληρωθέντων συναδέλφων.

Σας παραθέτουμε τις διαθέσιμες θέσεις ανά περιοχή και χρονική περίοδο και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους, που περιλαμβάνονται στην εφεδρική λίστα, αφού λάβουν υπόψη τα διαθέσιμα κενά, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις συγκεκριμένες θέσεις, αποστέλλοντας e-mail στην διεύθυνση mariasetap2@gmail.com μέχρι 20/05/2019. Τα αποτελέσματά θα σας γνωστοποιηθούν άμεσα.

ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣ. ΘΕΣΕΙΣ
1η – 8/6-15/6 3
2η – 15/6-22/6 3
3η – 22/6-29/6 3
5η – 6/7-13/7 1
12η – 24/8-31/8 1
13η – 31/8-7/9 2
14η – 7/9-14/9 5
15η – 14/9-21/9 4

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣ. ΘΕΣΕΙΣ
1η – 8/6-15/6 7
2η – 15/6-22/6 1
12η – 24/8-31/8 1
14η – 7/9-14/9 6
15η – 14/9-21/9 6

Μοιραστείτε το άρθρο