Εφεδρική λίστα προγράμματος δωρεάν διακοπών

Σας γνωστοποιούμε  την εφεδρική λίστα του Προγράμματος Δωρεάν διακοπών, η  οποία έχει καταρτιστεί έπειτα από διαδικασία κλήρωσης.  Συμπεριλαμβάνονται  με αύξουσα.

Σας γνωστοποιούμε  την εφεδρική λίστα του Προγράμματος Δωρεάν διακοπών, η  οποία έχει καταρτιστεί έπειτα από διαδικασία κλήρωσης.  Συμπεριλαμβάνονται  με αύξουσα  σειρά προτεραιότητας, τα ονόματα των συναδέλφων, οι οποίοι  θα κληθούν να καλύψουν τις κενές θέσεις, στις περιπτώσεις  που ενδεχομένως προκύψουν  ακυρώσεις συμμετοχών από τους  ήδη κληρωθέντες  συναδέλφους.

 

Εφεδρική λίστα διακοπών 2017.xls (534 downloads )
Μοιραστείτε το άρθρο