Εκδικάζονται οι αντιρρήσεις μας κατά του εκκαθαριστή

Αύριο 21/9 εκδικάζονται οι αντιρρήσεις μας κατά του εκκαθαριστή 20-09-2016 Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι αύριο στις 21 Σεπτεμβρίου θα εκδικαστούν.

Αύριο 21/9 εκδικάζονται οι αντιρρήσεις μας κατά του εκκαθαριστή

20-09-2016

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι αύριο στις 21 Σεπτεμβρίου θα εκδικαστούν επι-τέλους εξ αναβολής, όλες οι αντιρρήσεις που είχαμε προβάλει με τις αναγγελίες μας κατά του εκκαθαριστή.

Οι αντιρρήσεις έχουν ασκηθεί για απαιτήσεις που δεν έχουν επαληθευθεί από τον ειδικό εκκαθαριστή, και αφορούν:

α. Στις διαφορές αποδοχών που προκύπτουν από τις παράνομες μειώσεις των ν. 3899/10 και 4024/11, για το διάστημα από 1.1.2011 έως την 27.7.2012, ημερομηνία καταγγελίας των σύμβασης εργασίας μας, και οι διαφορές στα επιδόματα εορτών Πάσχα 2011 και 2012, Χριστουγέννων 2011, στο επίδομα αδείας ετών 2011 και 2012, καθώς και στο επίδομα ισολογισμού 2011 και 2012.

β. στις διαφορές α) στην αποζημίωση απόλυσης, β) στην αποζημίωση αδείας 2012 και γ) στην αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2012, όπως αυτές προκύπτουν από τον υπολογισμό των αποδοχών μας χωρίς τις παράνομες περικοπές, αλλά και τον ορθό τρόπο υπολογισμού τους.

γ. στην απαίτησή μας για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης από τις συνθήκες κα-ταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

δ. όλες τις λοιπές απαιτήσεις που έχουν αναγγελθεί και δεν έχουν επαληθευτεί.

Πρόκειται για μία τεράστια δικογραφία, πιθανόν τόσο μεγάλη για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά, που θα διαρκέσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Σύλλογος με τους δικηγόρους του θα παραστεί κανονικά εκπροσωπώντας τα μέλη του που έχουν κάνει αναγγελία μέσω αυτού.

Εξυπακούεται ότι ο Σύλλογος με τους δικηγόρους του δεν νομιμοποιείται να εκπρο-σωπήσει τους συναδέλφους, που έχουν διαγραφεί και δεν είναι πλέον μέλη του, όπως και τους συναδέλφους που έχουν αποχωρήσει από την εργασία και δεν έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο ως επίτιμα μέλη.

Επικουρικά και συμπληρωματικά επανερχόμαστε στο σημείο αυτό, για να υπενθυ-μίσουμε στους προαναφερόμενους συναδέλφους, έγκαιρα να φροντίσουν, εάν δεν έχουν ήδη μεριμνήσει γι’ αυτό, για τη νομική τους εκπροσώπηση στο συγκεκριμένο δικαστήριο, όπως και σε όλα τα δικαστήρια που ακολουθούν (ανακοπές για τις κα-ταβολές του εκκαθαριστή στο ΤΧΣ, κλπ).

Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα νομικής εκπροσώπησης των παραπάνω συναδέλφων από το Σύλλογο εφόσον επανεγγραφούν είτε ως μέλη (εν ενεργεία), με την ΑΙΤΗΣΗ 1, είτε ως επίτιμα μέλη (αποχωρήσαντες) με την ΑΙΤΗΣΗ 2. Στην περίπτωση αυτή καλούμε τους συναδέλφους να στείλουν άμεσα την αίτηση εγγραφής.

Όσοι από τους εν λόγω συναδέλφους δεν προλάβουν μέχρι 21/9 να στείλουν αίτηση εγγραφής, θα εκπροσωπηθούν σε αυτό το δικαστήριο από το Σύλλογο ως πρώην μέλη του, στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της καλής θέλησης, για να μην ερημο-δικαστούν, και θα αναμένουμε τις αιτήσεις εγγραφής τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Μοιραστείτε το άρθρο