Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση ΣΕΤΑΠ 09.04.2022

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ), σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλεί.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ), σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλεί τα μέλη του, σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για τη Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., στο ξενοδοχείο “Divani Caravel Hotel”, Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Οικονομικός Απολογισμός και Ισολογισμός από 1.1.2021 έως 31.12.2021.
 3. Υποβολή Έκθεσης Ελεγκτών για την παραπάνω οικονομική διαχείριση.
 4. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού.
 5. Λήψη απόφασης και καθορισμός ημερομηνίας, για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας Διοίκησης, (Τακτικών και Αναπληρωματικών Διοικητικών Συμβούλων, Τακτικών και Αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων, Ελεγκτών), την εκλογή Αντιπροσώπων στην ΟΤΟΕ και στα τοπικά Εργατικά Κέντρα, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο.
 6. Ανακήρυξη υποψηφίων σύμφωνα με το Καταστατικό.
 7. Εκλογή μελών Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, κατά την πρώτη παραπάνω σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία απαιτείται η παρουσία του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών του ΣΕΤΑΠ, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 02.04.2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Αν και κατά τη δεύτερη αυτή σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία απαιτείται η παρουσία του 1/4 των μελών, δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί τη 06.04.2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Αν και κατά την τρίτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα γίνει:

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022, στις 10:00 π.μ.

στο ξενοδοχείο “ Divani Caravel Hotel”, Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21, με τα ίδια θέματα.

Η τελευταία αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/20 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Α.  ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

 • Για χρήση Ι.Χ.,απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μετακινηθούν τουλάχιστον δυο συνάδελφοι. Για να καλυφθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση πρέπει να προσκομισθούν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ οι πρωτότυπες αποδείξεις διοδίων. Η αποζημίωση για το Ι.Χ. είναι 0,25 λεπτά το χιλιόμετρο. Διαφορετικά, κάθε μετακινούμενος με Ι.Χ. θα λάβει το αντίτιμο του εισιτηρίου τρένου μετ’ επιστροφής. Εάν η διαδρομή δεν εξυπηρετείται με τρένο, θα καταβληθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου λεωφορείου.
 • Κάλυψη αεροπορικού εισιτηρίου, μέχρι του ποσού των εκατόν είκοσι ευρώ (120 €) για μετακίνηση μετ’ επιστροφής, με την προσκόμιση του αντίστοιχου σώματος.
 • Για χρήση μέσου μαζικής μεταφοράς, ανώτατη δαπάνη το εισιτήριο με επιστροφή του ΟΣΕ σε Β θέση (Intercity) ή του τοπικού ΚΤΕΛ ή πλοίου σε τετράκλινη εσωτερική καμπίνα, με την προσκόμιση του αντίστοιχου σώματος.
 • Σε καμία περίπτωση,ΔΕΝ καλύπτονται έξοδα μετακίνησης με ΤΑΧΙ.

Β.  ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 • Όσοι συνάδελφοι διαμένουν από 0-100χλμ δεν δικαιούνταιδιαμονή, από 100 χιλιόμετρα και πάνω, δικαιούνται δύο διανυκτερεύσεις.
 • Με το Divani Caravel Hotel“, ο ΣΕΤΑΠ έχει συνάψει ειδική συμφωνία, για 130€ το  δίκλινο με πρωινό. Οι συνάδελφοι που θα επιλέξουν να διαμείνουν σ’ αυτό το ξενοδοχείο, θα δικαιωθούν το ήμισυ (1/2) του συνολικού κόστους διαμονής, με ανώτερο ποσό 65€ το μέλος ανά διανυκτέρευση. Για παράδειγμα, εάν δυο μέλη, επιλέξουν να διαμείνουν στο ίδιο δωμάτιο, το κόστος διαμονής θα είναι μηδενικό.

Οι κρατήσεις δωματίων στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel” θα γίνονται από τον κάθε συμμετέχοντα, ακολουθώντας τις οδηγίες της συνημμένης φόρμας.

Η εξόφληση της διαμονής, θα γίνεται απευθείας από τα μέλη στο ξενοδοχείο.

 • Όσοι συνάδελφοι – μέλη, επιλέξουν διανυκτέρευση σε οιοδήποτε άλλο ξενοδοχείο, πλην του «Divani Caravel Hotel», θα δικαιωθούν το 1/2 της τιμής απόδειξης, με ανώτερο 65€ το άτομο ανά διανυκτέρευση, (σύνολο 130το ανώτερο), με προσκόμιση της απόδειξης του ξενοδοχείου.

Γ.  ΛΟΙΠΑ

 • Τα έξοδα συμμετοχής θα καταβληθούν στους δικαιούχους μετά την αποστολή στο Σύλλογο της σχετικής κατάστασης οδοιπορικών και των δικαιολογητικών, (εισιτήρια, αποδείξεις διοδίων, ferryboat και ξενοδοχείων), με πίστωση των λογαριασμών ταμιευτηρίου τους και αφού γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι από τις υπηρεσίες του Συλλόγου.
 • Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, αυστηρά με βάση τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, θα καταβληθούν μόνοστα μέλη του Συλλόγου, που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση στις 09.04.2022 και θα λάβουν μέρος στις τελικές ψηφοφορίες.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας πιστεύει πως η συμμετοχή σας στις διαδικασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι η έκφραση και η επιθυμία όλων σας να βοηθήσετε στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, τη προσπάθεια, που καταβάλλει ο Σύλλογός μας, ώστε όλοι μαζί να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας και να διευρύνουμε τα δικαιώματά μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

Παν. Αδαμόπουλος           Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο