Ενημέρωση για την 1η κατασκηνωτική περίοδο

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από επικοινωνία  μας με το ΤΑΥΤΕΚΩ  αναφορικά  με την  παρατηρούμενη καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των συμμετεχόντων στην.

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από επικοινωνία  μας με το ΤΑΥΤΕΚΩ  αναφορικά  με την  παρατηρούμενη καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των συμμετεχόντων στην 1η Κατασκηνωτική περίοδο, πληροφορηθήκαμε τα ακόλουθα:

  • Ισχυρίζονται ότι η  σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί  αύριο στην ιστοσελίδα του ΤΑΥΤΕΚΩ. (www.tayteko.gr)
  • Ισχυρίζονται ότι έχουν εγκριθεί όλα τα αιτήματα  με εξαίρεση εκείνα  τα οποία αφορούν τις παρακάτω κατασκηνώσεις τις  οποίες απέρριψε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο www.taapt.gr  έχουν απορριφθεί:
  1. PINDOS ADVENTURE CAMP ΒΡΑΚΑΣΑΜΟΥΡΗΣ ΟΕ – .
  2. ΡΟΔΕΑ Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ- Β.ΣΚΕΝΤΖΟΣ – Π.ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΕ – “ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΕΑ”.
  3. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ (ΤΥΠΕΤ).
  4. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΤΥΠΕΤ).
  5. ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ -ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ (ΤΥΠΕΤ).
  •  Για τις  προαναφερόμενες περιπτώσεις, ισχυρίζονται ότι ενημερώνουν  τηλεφωνικά τους  γονείς, οι οποίοι είχαν δηλώσει  συμμετοχή στις εν λόγω κατασκηνώσεις.
  • Διασφάλισαν πρόσθετες θέσεις σε ορισμένες από τις συνεργαζόμενες κατασκηνώσεις, τις οποία και θα γνωστοποιήσουν .

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις  και θα σας ενημερώνουμε άμεσα για ότι νεώτερο προκύψει.

Μοιραστείτε το άρθρο