ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΑΤΕ

Συνάδελφοι, Σχετικά με την δυνατότητα συμμετοχής των συνταξιοδοτηθέντων μετά την 27.7.2012 στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του.

Συνάδελφοι,

Σχετικά με την δυνατότητα συμμετοχής των συνταξιοδοτηθέντων μετά την 27.7.2012 στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του ΤΥΠΑΤΕ και των λογαριασμών του που θα λάβουν χώρα στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου 2017, σας ενημερώνουμε ότι όσοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά τους, από τα οποία προκύπτει ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί, θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν εφόσον προσκομίζουν στην οικεία εφορευτική επιτροπή την πράξη συνταξιοδότησής τους ή εκκαθαριστικό σημείωμα σύνταξης. Επιπλέον, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι συνταξιούχοι ΑΤΕ και δεν έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλο εκλογικό τμήμα.

 

Για την Κ.Ε.Ε.

Η Πρόεδρος    ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΜΟΥΣΙΩΝΗ

Η Γραμματέας    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μοιραστείτε το άρθρο