Επιστολή στην ΟΤΟΕ για το Πρόγραμμα Εφάπαξ της Τρ. Πειραιώς

ΠΡΟΣ: Εκτελεστική Γραμματεία ΟΤΟΕ Γενικό Συμβούλιο ΟΤΟΕ Θέμα: «Συντονισμός Δράσης για το Πρόγραμμα Εφάπαξ της Τρ. Πειραιώς» Συνάδελφοι, Μετά τη.

ΠΡΟΣ:
Εκτελεστική Γραμματεία ΟΤΟΕ
Γενικό Συμβούλιο ΟΤΟΕ

Θέμα: «Συντονισμός Δράσης για το Πρόγραμμα Εφάπαξ της Τρ. Πειραιώς»

Συνάδελφοι,

Μετά τη θετική έκβαση των ασφαλιστικών μέτρων κατά της μονομερούς καταγγελίας της Επιχειρησιακής ΣΣΕ του Προγράμματος Εφάπαξ από τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, με την οποία συντονισμένα η Ομοσπονδία και τα πρωτοβάθμια σωματεία πετύχαμε να καθυστερήσουμε τις αντεργατικές για το σύνολο των εργαζόμενων της Πειραιώς μεθοδεύσεις της Τράπεζας, επιβάλλεται χωρίς καθυστέρηση να διαμορφωθεί συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο για ένταξη όλων των εργαζόμενων της Τράπεζας Πειραιώς στο υπάρχον πρόγραμμα εγγυημένων παροχών που θα καλύπτεται από Επιχειρησιακή ΣΣΕ.

Με δεδομένο το γεγονός ότι στην Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιούνται 6 σωματεία, τα οποία πρέπει από κοινού να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση, υπεράσπισης και διεύρυνσης του δικαιώματος εφάπαξ για όλους τους εργαζόμενους, καλούμε την Ομοσπονδία να πάρει την πρωτοβουλία και να συγκαλέσει άμεσα κοινή σύσκεψη-συνεδρίαση όλων των ΔΣ των Σωματείων της Τράπεζας Πειραιώς για το συντονισμό της δράσης μας.

Το παράδειγμα της αποτροπής της απόπειρας απόσχισης κλάδων φυλάκων-καθαριστριών με τον κοινό συντονισμένο αγώνα της Ομοσπονδίας μαζί με όλα τα σωματεία της Τράπεζας Πειραιώς δείχνει το δρόμο.

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Π. Αδαμόπουλος Η. Φίλη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
ΔΣ ΣΕΤΠ
ΔΣ ΣΕΥΤΠΕ
ΔΣ ΣΥΓΤΕ
ΔΣ ΕΣΕΤΠ
ΔΣ ΕΤΒΑ

Μοιραστείτε το άρθρο