Εξώδικη διαμαρτυρία του ΣΕΤΑΠ προς την Τράπεζα Πειραιώς

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ) », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 10 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ
Την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα.

————————

Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της από 25.07.2019 συμφωνίας με την ΟΤΟΕ και των σχετικών ανακοινώσεων της διοίκησης, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι ατομικές συναντήσεις του προσωπικού, που εργάζονται στην Δ/νσή Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (RBU) της Τράπεζας.

Η άνω συμφωνία και οι ανακοινώσεις της τράπεζας, προβλέπουν την εθελοντική συμμετοχή των εργαζόμενων στη νέα εταιρεία και επίσης ότι, για όσους επιλέξουν να παραμείνουν να αξιοποιηθούν για κάλυψη των αναγκών της Τράπεζας και πάντοτε στα πλαίσια του Οργανισμoύ Προσωπικού.

Ωστόσο στελέχη της Διοίκησης, ήδη από τη Δευτέρα 29 Ιουλίου, ασκούν σε πλήθος συναδέλφων κάθε είδους ψυχολογικές πιέσεις, «παραινέσεις» και υπονοούμενα, σχετικά με το εργασιακό τους μέλλον και την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη στην τράπεζα, ώστε να εξαναγκαστούν ουσιαστικά να συνηγορήσουν και να συμμετέχουν στην νέα εταιρεία.

Επειδή, οι άνω ενέργειες των προστηθέντων στελεχών σας, είναι αντίθετες στην από 25-7-2019 συμφωνία και τις ανακοινώσεις της Τράπεζας, αλλά και στην καλή πίστη.

Επειδή η απόφαση για ένταξη στην νέα εταιρεία αποτελεί σημαντικό σταθμό στον εργασιακό βίο των συναδέλφων μας, οι συνάδελφοί μας πρέπει να αποφασίσουν την ένταξή τους η όχι στην νέα εταιρεία με ελεύθερη βούληση, ανεπηρέαστοι από επίκληση δήθεν «υπηρεσιακών κινδύνων » αν δεν ενταχθούν σε αυτήν, όπως τους «ενημερώνουν» τα εντεταλμένα προς τούτο στελέχη της τράπεζας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

Για την ως άνω κακόπιστη συμπεριφορά των στελεχών σας

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τη διοίκηση να ενεργήσει άμεσα, δίνοντας και τις σχετικές οδηγίες προς τα εντεταλμένα στελέχη της, ώστε να περιοριστούν αυστηρά στα καθήκοντά τους, όπως αυτά προκύπτουν από το πλαίσιο της από 25-7-2019 συμφωνίας και τις ανακοινώσεις της διοίκησης και να απόσχουν από οποιασδήποτε μορφής ενέργεια προς τους εργαζόμενους, που σκοπό έχει τον επηρεασμό της ελεύθερης επιλογής τους.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να προασπίσουμε και να διασφαλίσουμε τα εργασιακά δικαιώματα και τα συμφέροντα των μελών μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, προς γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την στην έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα 2 Αυγούστου 2019

Για την συνδικαλιστική οργάνωση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παναγιώτης Αδαμόπουλος Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο