Γενική συνέλευση ΤΥΠΑΤΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι η αναβληθείσα λόγω μη επίτευξης απαρτίας ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η αναβληθείσα λόγω μη επίτευξης απαρτίας ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 8ης Ιουλίου 2017  (Πρόσκληση Αρ. Πρωτ.:561/21.6.2017), επαναλαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2  του Καταστατικού, το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017,  ώρα 10.00,  στην αίθουσα  του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ), Αμερικής 10, 3ος όροφος.

 

H συμμετοχή σας είναι απόλυτα αναγκαία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Γ. ΒΙΚΑΣ                                           Ι . ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο