Φορολόγηση ΕΟΒ

Σας ενημερώνουμε ότι παρά τις επανειλημμένες  και πολυεπίπεδες προσπάθειες μας αναφορικά με τη  φορολόγηση ή μη  του Εκτάκτου Βοηθήματος, το οποίο.

Σας ενημερώνουμε ότι παρά τις επανειλημμένες  και πολυεπίπεδες προσπάθειες μας αναφορικά με τη  φορολόγηση ή μη  του Εκτάκτου Βοηθήματος, το οποίο έχουμε λάβει  από τον ΕΛΕΜ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων  δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στην υπόσχεσή της  για την έγκαιρη γνωστοποίηση της αναμενόμενης  απάντηση της.

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, συνιστούμε στους συναδέλφους να προβούν στην έγκαιρη υποβολή τους.

Εάν, στο προσεχές χρονικό διάστημα, λάβουμε την προαναφερόμενη απάντηση και εφόσον το περιεχόμενό της  μεταβάλλει τα υφιστάμενα δεδομένα, οι φοροτεχνικοί στους οποίους έχουμε απευθυνθεί μας ενημέρωσαν ότι έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην κατάρτιση και υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης διαμέσου της οποίας δύναται να γίνει επαναεκκαθάριση  του φόρου. Επιπρόσθετα,  διερευνούμε  εξονυχιστικά  τη δυνατότητα διενέργειας  περεταίρω κινήσεων,  τόσο για την περίπτωση λήψης αρνητικής απάντησης, όσο και για το ενδεχόμενο  μη ανταπόκρισης τους.

 

Μοιραστείτε το άρθρο