Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΑΠ στα Ιωάννινα το Σάββατο 13.04.2024

Συνάδελφοι, Σύμφωνα με το Καταστατικό συγκαλούμε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 8.3.2024 στα Ιωάννινα στο «Hotel du Lac» με: ΘΕΜΑΤΑ.

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το Καταστατικό συγκαλούμε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 8.3.2024 στα Ιωάννινα στο «Hotel du Lac» με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΤΞΗΣ

  1. Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. από 1.1.2022 έως 31.12.2023 και προϋπολογισμός έτους 2024.
  2. Έκθεση Ελεγκτών επί της παραπάνω οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.
  3. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2022 και 2023.
  4. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού από 1.1.2022 έως 31.12.2023.
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2024.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, στην οποία απαιτείται η παρουσία του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών του ΣΕΤΑΠ, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 13.03.2024, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Αν και κατά τη δεύτερη αυτή σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία απαιτείται η παρουσία του 1/4 των μελών, δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 18.03.2024, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Αν και κατά την τρίτη σύγκληση δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει οριστικά με τα ίδια θέματα:

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 13.04.2024 στις 10 π.μ.

στο ξενοδοχείο «Hotel du Lac», Λ. Παπούλια & Ίκκου, Ιωάννινα.

Η τελευταία αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών, που παραβρίσκονται.

ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ο Σ.Ε.Τ.Α.Π. θα αποζημιώσει τους συναδέλφους που διαμένουν εκτός Ιωαννίνων για τα έξοδα μετακίνησής τους, δηλαδή κάλυψη κόστους εισιτηρίου (αεροπορικού ή πλοίου ή Ο.Σ.Ε. ή ΚΤΕΛ) μετά την προσκόμιση των αντίστοιχων αποδείξεων.

Ειδικότερα, οι συνάδελφοι θα δικαιωθούν αεροπορικού εισιτηρίου, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) για μετακίνηση μετ’ επιστροφής και το αντίτιμο του μαζικού μέσου από το αεροδρόμιο μέχρι τα Ιωάννινα.

Σε όσους συνάδελφους μετακινηθούν με Ι.Χ. αυτοκίνητο, θα καταβληθεί χιλιομετρική αποζημίωση 0,30€/χλμ και κόστος διοδίων, μόνο εφ’ όσον μετακινηθούν μ’ αυτό τουλάχιστον δύο μέλη, ειδάλλως, όσοι μετακινηθούν μόνοι τους με Ι.Χ. αυτοκίνητό, θα καταβληθεί το αντίτιμο εισιτηρίου ΚΤΕΛ με επιστροφή και κόστος διοδίων.

Δεν καλύπτονται, σε καμία περίπτωση, έξοδα μετακίνησης με ΤΑΧΙ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Όσοι συνάδελφοι διαμένουν σε απόσταση:

μέχρι 100 χλμ δεν δικαιούνται αποζημίωση διαμονής, ενώ

από 100 χλμ και πάνω δικαιούνται (2) διανυκτερεύσεις.

Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ για το ξενοδοχείο «Hotel Du Lac» θα γίνεται από τον ακόλουθο ειδικό σύνδεσμο (πατήστε εδώ) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05/04/2024.

Ο συνάδελφος – μέλος, που θα επιλέξει την διαμονή του στο Hotel Du Lac, θα πιστωθεί το 1/2 της τιμής ανά διανυκτέρευση με πρωινό.

Κατά συνέπεια, οι συνάδελφοι – μέλη, που θα επιλέξουν να διαμείνουν από κοινού σε δίκλινο δωμάτιο, το κόστος διανυκτέρευσης με πρωινό, θα καλύπτεται εξ’ ολόκληρου από τον Σύλλογο.

Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες που θα γίνουν θα καταβληθούν από τους συναδέλφους απευθείας στο ξενοδοχείο.

Όσοι επιλέξουν να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο/δωμάτιο της προτίμησης τους (εκτός «Hotel du Lac») θα δικαιωθούν το 1/2 της τιμής απόδειξης, με ανώτερο 50€ το μέλος ανά διανυκτέρευση.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, αυστηρά με βάση τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, θα καταβληθούν μόνο στα μέλη του Συλλόγου, που θα συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και θα λάβουν μέρος στις τελικές ψηφοφορίες, αφού γίνουν προηγουμένως οι σχετικοί έλεγχοι από τις υπηρεσίες του Συλλόγου.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΑΝΗ ΜΑΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Παν. Αδαμόπουλος Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο