Για τις αλλαγές στο δίκτυο καταστημάτων

Ο  ΣΕΤΑΠ παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις συντελούμενες αλλαγές, οι οποίες διενεργούνται  στο πλαίσιο της οργανωτικής αναδιάρθρωσης του Δικτύου Καταστημάτων..

Ο  ΣΕΤΑΠ παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις συντελούμενες αλλαγές, οι οποίες διενεργούνται  στο πλαίσιο της οργανωτικής αναδιάρθρωσης του Δικτύου Καταστημάτων. Η φύση των αλλαγών και οι  πιθανές επιπτώσεις  στην  εργασιακή και προσωπική  καθημερινότητα των συναδέλφων, σίγουρα  εγείρουν  θέματα και προκαλούν προβληματισμούς σε όλους τους εμπλεκόμενους.
Κατανοώντας  τις  ανησυχίες τους και με δεδομένες τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες,  επιδιώκουμε  διαμέσου μιας   ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με όλους  συναδέλφους μας, τη διαρκή ενημέρωση μας  αναφορικά με τα  ζητήματα που προκύπτουν. Επιζητάμε τη συμβολή σας ώστε διαμορφώνοντας  μία πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για  τα τεκταινόμενα, να παρεμβαίνουμε εμπεριστατωμένα προς την κατεύθυνση της συνδιαμόρφωσης και προώθησης προτάσεων για την  εφαρμογή των πλέον πρόσφορων  εφικτών λύσεων.

Μοιραστείτε το άρθρο