Καλοκαιρινές μεθοδεύσεις για πάντα

Συνάδελφοι, Η Διοίκηση της Τράπεζας διαμέσου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι τα τελευταία χρόνια πάντα συνεπής στα καλοκαιρινά ραντεβού με.

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της Τράπεζας διαμέσου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι τα τελευταία χρόνια πάντα συνεπής στα καλοκαιρινά ραντεβού με τις καθιερωμένες μεθοδεύσεις της, διαψεύδοντας για μία ακόμη φορά τη ρήση του Ουμπέρτο Έκο ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.

Τις τελευταίες μέρες, Διευθυντές καταστημάτων και προϊστάμενοι Κεντρικών Διευθύνσεων, ενημερώνουν κατ’ ιδίαν και με όρους «ομερτά», τους συναδέλφους για το ποσό που τους αντιστοιχεί σε προσωπικό επίπεδο ως πρόσθετη αμοιβή. Η ενημέρωση είναι κατά βάση «συνωμοτική», λιτή, περιοριζόμενη αυστηρά στο ποσό χωρίς πρόσθετες εξηγήσεις, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Είναι αδιανόητο για ένα τόσο σημαντικό θέμα να επαναλαμβάνεται η ίδια μεθόδευση με την περσινή χρονιά. Είχαμε εγκαίρως εστιάσει στα θέματα, στον αντίκτυπο και τις παρενέργειες που προκάλεσε η περσυνή διαδικασία και είχαν επικαλεσθεί την παράμετρο χρόνο. Φέτος είχαν άπλετο χρόνο στη διάθεσή τους, είχαν τεθεί υπόψη τους οι περσινές αστοχίες επί της ουσίας και επί της διαδικασίας και όμως το επαναλαμβάνουν. Άρα δεν πρόκειται για συγκυριακή αλλά για συνειδητή επιλογή.

Δεν είναι δυνατόν να μην προηγείται μία επίσημη θεσμική ενημέρωση προς όλους τους συναδέλφους, για τη διαδικασία χορήγησης των πρόσθετων αμοιβών, με ξεκάθαρα  κριτήρια και διαδικασίες, γνωστοποιημένες έγκαιρα και έγκυρα σε όλους. Όπως έχουμε ξαναπεί, η αποσπασματική και σε μεμονωμένη βάση πληροφόρηση, από στόμα σε στόμα, αναφορικά με τα ισχύοντα, τα επιμέρους ποσά, δεν μπορεί να είναι ίδιον της μεγαλύτερης συστημικής τράπεζας, δεν μπορεί να είναι χαρακτηριστικό του μετασχηματισμού που ευαγγελίζεται και προωθεί.

Συνάμα η επανάληψη της εξαίρεσης συναδέλφων, με πρόσχημα την αξιολόγηση και όταν όλοι γνωρίζουμε την προγενέστερη εργαλειοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, είναι το λιγότερο άδικη.

Οι εταιρικές αξίες και κουλτούρες κρίνονται στο πεδίο από τις ακολουθούμενες εταιρικές πρακτικές.

Η μαγική ικανότητα της Διοίκησης ακόμη και όταν χορηγεί πρόσθετες αμοιβές να προκαλεί ένταση, τριβές και δυσαρέσκεια σε όλους, είναι κάτι που ξεπερνά τον σκεπτόμενο κοινό νου και περνά στη σφαίρα είτε της σκοπιμότητας είτε γίνεται αντικείμενο διεπιστημονικής  μελέτης.

Καλούμε και απαιτούμε από τη Διοίκηση να κάνει καταρχήν το στοιχειώδες και να ενημερώσει άμεσα όλους τους συναδέλφους για τα κριτήρια και τη διαδικασία χορήγησης των πρόσθετων αμοιβών και να θεσπιστεί επιτέλους ένα θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τη χορήγησή τους.

Καλούμε και απαιτούμε από τη Διοίκηση να κάνει το ουσιώδες, να αναγνωρίσει έμπρακτα το μόχθο και τη συνεισφορά όλων εργαζομένων της στην πορεία της Τράπεζας και στα εταιρικά κέρδη, προχωρώντας στην καταβολή του μερίσματος που αντιστοιχεί στους εργαζόμενους, προβαίνοντας:  

  1. Στη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2023 στο σύνολο των εργαζομένων, χωρίς προηγούμενους αστερίσκους.
  2. Στην αύξηση της τακτικής εισφοράς της Τράπεζας στο ΤΕΑ του Ομίλου Πειραιώς.
  3. Στην απορρόφηση συμμετοχής ύψους 100 ευρώ για την πρωτοβάθμια περίθαλψη του ομαδικού ασφαλιστηρίου ΝΝ και την περαιτέρω βελτίωση των όρων του ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες μας.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

Παναγιώτης Αδαμόπουλος Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο