Κοινή Ανακοίνωση των Συλλόγων ΣΕΤΑΠ, ΣΕΥΤΠΕ, ΕΣΕΤΠ, ΣΥΓΤΕ για τις τρέχουσες εξελίξεις στα RBU στην Τράπεζα Πειραιώς

Συνάδελφοι, Την Παρασκευή 31/5/2019 κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης κατατέθηκε στη συνάντηση των εκπροσώπων των σωματείων και.

Συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 31/5/2019 κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης κατατέθηκε στη συνάντηση των εκπροσώπων των σωματείων και της Τράπεζας Πειραιώς κοινό αίτημα που περιλάμβανε πλαίσιο συμφωνίας γραπτών δεσμεύσεων μεταξύ των συνδικαλιστικών οργάνων με την Τράπεζα στα παρακάτω σημεία:

• Καμία Απόλυση,
• Καμία Απόσχιση Προσωπικού,
• Καμία Μεταφορά Προσωπικού σε οποιοδήποτε Άλλο Εταιρικό Σχήμα,
• Καμία Απώλεια της Τραπεζοϋπαλληλικής Ιδιότητας,
• Τήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων, των Κανονισμών Εργασίας, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Ως απόρροια της ανακοίνωσης του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας τη Δευτέρα 3/6/2019 πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 4/6/2019 κοινή συνεδρίαση στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ των εκπροσώπων των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων ΣΕΤΑΠ, ΣΕΥΤΠΕ, ΣΥΓΤΕ, EΣΕTΠ, ΕΤΒΑ, η οποία κατέληξε στην κάτωθι απόφαση:

1. Αποστολή κοινής επιστολής από τα σωματεία για απαίτηση γραπτής συμφωνίας με την Τράπεζα μέχρι και την Παρασκευή 7.6.2019, στην οποία θα αποτυπώνεται το παραπάνω πλαίσιο και η διασφάλιση της εθελοντικής συμμετοχής των εργαζομένων στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο (δηλαδή καμία απόσχιση προσωπικού).
2. Στην περίπτωση της μη ανταπόκρισης της Τράπεζας μέχρι και την Παρασκευή 7.6.2019 προκήρυξη άμεσων κοινών δράσεων και κινητοποιήσεων.
3. Συνεχής παρουσία των εκπροσώπων των σωματείων στους χώρους εργασίας με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των συναδέλφων για το συγκεκριμένο θέμα.
4. Αποστολή κοινής επιστολής από τα σωματεία προς την ΟΤΟΕ προκειμένου η Ομοσπονδία να συνδράμει και να συντονίσει τον αγώνα τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς όσο και σε κλαδικό επίπεδο.
5. Αποστολή κοινής επιστολής προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα για συνάντηση με εκπροσώπους τους για να ενημερωθούν και να προβούν στις όποιες παρεμβάσεις τους.

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε να είστε σε αγωνιστική ετοιμότητα και σε συντονισμό με τα σωματεία σας.

Κανείς δεν είναι μόνος του σε αυτό τον αγώνα.

Μοιραστείτε το άρθρο