Μέρισμα στους εργαζόμενους

Συνάδελφοι, Ως «έτος ορόσημο» χαρακτήρισε το 2023 για την Τράπεζα Πειραιώς ο κ. Μεγάλου κατά τη διάρκεια παρουσίασης των στόχων.

Συνάδελφοι,

Ως «έτος ορόσημο» χαρακτήρισε το 2023 για την Τράπεζα Πειραιώς ο κ. Μεγάλου κατά τη διάρκεια παρουσίασης των στόχων του τρέχοντος έτους σε αναλυτές.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε πως με «ατμομηχανή» τα καθαρά έσοδα από τόκους, η Τράπεζα αναμένει κέρδη πλέον του μισού δις ευρώ, ενώ το μακροοικονομικό κλίμα βελτιώνουν περαιτέρω, η αύξηση του ΑΕΠ και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό, από όλους τους θεσμικούς και μη παράγοντες, ότι τα μέχρι σήμερα δεδομένα σηματοδοτούν σημαντική βελτίωση της θέσης της Τράπεζας και ισχυρή κερδοφορία. Η τράπεζα Πειραιώς ποτέ δεν πήγαινε καλύτερα την τελευταία 15ετία και ο Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε ότι στόχος είναι η διανομή μερίσματος στους μετόχους το 2024.

Συνάμα, ο ίδιος σε πρόσφατο μήνυμά του έχει παραδεχτεί ότι «η συμβολή των εργαζομένων σε αυτή την σύνθετη διαδικασία είναι η ισχυρότερη εγγύηση για την επιτυχία»

Συνεπώς, το μέρισμα πρωτίστως οφείλεται στους εργαζόμενους, δηλαδή σε αυτούς που μοχθούν καθημερινά και συμβάλουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας, στην κερδοφορία της και δημιουργούν την απαιτούμενη υπεραξία.

Συνάδελφοι,

Συνυπολογίζοντας στα δεδομένα, τη συνεχιζόμενη πληθωριστική πίεση, την ακρίβεια και τα αυξημένα κόστη διαβίωσης, καλούμε τη Διοίκηση της  Τράπεζας να αποδώσει άμεσα μέρος τους μερίσματος που αντιστοιχεί στους εργαζόμενους, προβαίνοντας:

  1. Στη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2023 στο σύνολο των εργαζομένων, χωρίς τους προηγούμενους αστερίσκους.
  2. Στην αύξηση της τακτικής εισφοράς της Τράπεζας στο ΤΕΑ του Ομίλου Πειραιώς.
  3. Στην απορρόφηση συμμετοχής ύψους 100 ευρώ για την πρωτοβάθμια περίθαλψη του ομαδικού ασφαλιστηρίου ΝΝ και την περαιτέρω βελτίωση των όρων του ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες μας.

Ήρθε η ώρα, η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να αναγνωρίσει έμπρακτα το μόχθο και τη συνεισφορά των εργαζομένων της.

Την καλούμε και απαιτούμε, αντί να μεθοδεύει την περαιτέρω συρρίκνωση, να στηρίξει επιτέλους το πολυτιμότερο κεφάλαιό της.

Όλους εμάς τους εργαζομένους, που καθημερινά συμβάλουμε τα μέγιστα για την περαιτέρω ανάπτυξη και κερδοφορία της Τράπεζας.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Αδαμόπουλος Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο