Νέα προϊόντα του Οικοδομικού Συνεταιρισμού

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 5-7-2018 εγκρίθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω νέα προϊόντα: 1. Νέο προϊόν σε όλα.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 5-7-2018 εγκρίθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω νέα προϊόντα:

1. Νέο προϊόν σε όλα τα μέλη μας για τα παιδιά – φοιτητές, που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους για να ’’στήσουν” το νέο σπιτικό τους ύψους έως 3.500 Ευρώ με επιτόκιο 2,5%, 5ετούς διάρκειας με μηνιαία δόση 62,25 Ευρώ.

2. Νέο προϊόν έως 2.000 Ευρώ με επιτόκιο 2,5% 3ετούς διάρκειας με μηνιαία δόση 57,80 Ευρώ, για να καλύπτουν έκτακτες ανάγκες, ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι. (Ετήσιες αποδοχές ή συντάξεις έως 15.000,00 ευρώ καθαρά).

3. Νέο δανειακό πρόγραμμα ύψους έως 4.000 Ευρώ με επιτόκιο 4% 4ετούς διάρκειας με υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, για ένταξη στην πλατφόρμα airbnb ή όποια άλλη παρόμοια, για ενοικίαση διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.

Τα παραπάνω προϊόντα θα ισχύουν ανεξάρτητα από τα ήδη υφιστάμενα.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι είμαστε σε επαφή με την Ασφαλιστική Εταιρεία ERGO για νέα ασφαλιστικά προϊόντα για όλη την οικογένεια με οικονομική συμμετοχή του ΟΣΥΑΤΕ σε κάποιες περιπτώσεις.

Επίσης θα δημιουργηθεί νέα πλατφόρμα πώλησης – αγοράς ή ανταλλαγής ακινήτων.

Τα παραπάνω προϊόντα θα ισχύσουν από 1-9-2018.

Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης των νέων προϊόντων στην κα. Μπουκουβάλα Δήμητρα (210-3224989 επιλ.1).

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΥΑΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο