Περί ωραρίου

Από τις αρχές του τρέχοντος μηνός, μία σημαντική θετική εξέλιξη έλαβε χώρα στον κλάδο μας αλλά και ευρύτερα. Οι τέσσερις.

Από τις αρχές του τρέχοντος μηνός, μία σημαντική θετική εξέλιξη έλαβε χώρα στον κλάδο μας αλλά και ευρύτερα. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, με την ίδια σπουδή, με πανομοιότητες κατευθυντήριες οδηγίες, σπεύδουν να επιβάλουν – χωρίς ίχνος υπερβολής- την αυστηρή τήρηση του Κλαδικού ωραρίου στο Δίκτυο των καταστημάτων τους.

Το αρχικό μειδίαμα των συναδέλφων, όταν βιώνουν το οξύμωρο της αντιστροφής ρόλων, δηλαδή της μετάλλαξης σε αυστηρούς τοποτηρητές της εφαρμογής του ωραρίου, όλων εκείνων που μέχρι χθες ασκούσαν ποικιλότροπες πιέσεις για την καθημερινή καταστρατήγησή του, διαδέχεται η έκδηλη ικανοποίηση της ανάκτησης ζωτικού χρόνου για την προσωπική και οικογενειακή ζωή τους. 

Συνάμα, τη σκέψη ότι είναι πολύ καλό για είναι αληθινό, ακολουθούν σκέψεις και προβληματισμοί αναφορικά με τη συνέχεια.

Είναι μεν γεγονός αλλά για πόσο; Για λίγο, για πολύ, για πάντα; Είναι τακτική αναδίπλωση ή έχει μόνιμα χαρακτηριστικά;

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά και να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε αξονικά τους λόγους και τα αίτια που προσδιόρισαν το εν λογω γεγονός και θα καθορίζουν και την εξέλιξή του.

Πρώτον,  είχαμε την αυστηροποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου – υπερεργασία, υπερωρίες, ποινές-  και την πρωτόγνωρη ισχυρή πολιτική βούληση του Υπουργείου Εργασίας για τη συνεπή εφαρμογή του. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν η ουσιαστική ενεργοποίηση των ελεγκτικών  μηχανισμών και η χρήση των διαθέσιμων εργαλείων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητά τους.

Δεύτερον,την συνδυαστική – συντονισμένη και μη – παρεμβατική δράση και με αθροιστικά αποτελέσματα:

– της ΟΤΟΕ, δημιουργό και θεματοφύλακα των Κλαδικών δικαιωμάτων.

– των Συλλόγων Εργαζομένων, οι οποίοι άλλοι διαχρονικά και με συνέπεια ,  άλλοι συγκυριακά, παρεμβαίνουν δραστικά. 

– των μεμονωμένων συναδέλφων , οι οποίοι υπερβαίνοντας πιέσεις και προσκόμματα,  υπερασπίζονται σθεναρά τα δικαιώματά τους.

Ο πρώτος λόγος έχει τα χαρακτηριστικά μίας μεταβλητής, η οποία σαφώς και επηρεάζεται και επανακαθορίζεται από τα δεδομένα της πολιτικής και όχι μόνο συγκυρίας.

Ο δεύτερος λόγος , έχει τα χαρακτηριστικά μίας διαχρονικής σταθεράς και καθορίζεται από τη βούληση και την ενεργή συμμετοχή όλων μας. 

Ας μη γελιόμαστε , δεν υπάρχουν εξ αποκαλύψεως , μεσσιανικές λύσεις και ένα είναι σίγουρο, ότι η τωρινή συμμόρφωση των διοικησεων των Τραπεζών δεν είναι οικειοθελείς και θα επανέλθουν δοθέντος χρόνου και ευκαιριών.

Συνάμα, προχωρώντας τη σκέψη μας,  όλοι μας διαπιστώνουμε ότι η  πίεση και η ανασφάλεια παραμένουν και οι μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά μας. 

Σε κάθε περίπτωση, η προάσπιση των δικαιωμάτων μας είναι μία διαρκή καθημερινή προσπάθεια και απαιτεί την Ενότητα, και την ενεργή συμμετοχή όλων μας.

Τέλος, επισημαίνουμε την παράμετρο  της έγκαιρης και ορθής προσαρμογής της καθημερινής λειτουργίας των καταστημάτων. Διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, οποιαδήποτε στρέβλωση, οποιοδήποτε πρόβλημα , φορτώνεται στην πλάτη μας. 

Ως ΣΕΤΑΠ, παραμένουμε σε ανοιχτή επικοινωνία με τον καθένα από εσάς, διαμορφώνοντας προτάσεις και παρεμβάσεις ώστε οι κατευθυντήριες  οδηγίες και οι απαιτούμενες προσαρμογές της Τράπεζας, να διασφαλίζουν το συνδυασμό εύρυθμης λειτουργίας και πιστής τήρησης του ωραρίου.

Μοιραστείτε το άρθρο