Νέο Σύστημα Αξιολόγησης: Νεωτερικό Πνεύμα, Προνεωτερικές Πρακτικές, Εύλογα Ερωτήματα και Ξεκάθαρες Θέσεις

Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του ΣΕΤΑΠ, με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού με αντικείμενο την ενημέρωσή μας αναφορικά.

Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του ΣΕΤΑΠ, με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού με αντικείμενο την ενημέρωσή μας αναφορικά με το νέο σύστημα αξιολόγησης.

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του  υπογεγραμμένου σκέλους του νέου Κανονισμού Αξιολόγησης και την παρουσίαση των εκπροσώπων της ΔΑΔ, είναι εμφανές ότι επιχειρείται σε επίπεδο προθέσεων μία διαφορετικού ύφους διαδικαστική προσέγγιση  και  ταυτόχρονα μία  φιλόδοξη  αναπλαισίωση  της μέχρι σήμερα εργαλειακής   θεώρησης του ρόλου της αξιολόγησης.

Ασφαλώς και δεν μπορεί κανείς νοήμων άνθρωπος  να διαφωνήσει με την υιοθέτηση και  εμπέδωση αρχών όπως η  αντικειμενικότητα, η αξιοκρατία, η  διαφάνεια, η τεκμηριωμένη κρίση. Ιδίως εμείς,  ένας Σύλλογος ο οποίος από την αρχή της δραστηριοποίησής μας στην Τράπεζα, υπερτονίζαμε την πασιφανή έλλειψη αρχών και κανόνων στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και αγωνιζόμαστε πολυεπίπεδα  για την  ένταξη  και εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας.

Προκύπτει όμως αβίαστα το ερώτημα πως  ενώ στοχεύουμε  στην αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας, πως σε ένα θέμα που για την ευδοκίμησή του απαιτείται ευρεία συναίνεση και καθολική συμμετοχή, προκρίνονται εξαρχής λογικές αποκλεισμού  και αναδεικνύονται  μικροσκοπιμότητες οι οποίες κονταίνουν το εγχείρημα. Εκτιμούμε ότι θα ήταν απλούστερη και γονιμότερη, η εξαρχής ευρύτερη διαλογική προσέγγιση με τη συμμετοχή όλων των Συλλόγων Εργαζομένων και η εκ των προτέρων  αναζήτηση  ενός κοινά αποδεκτού  πλαισίου.

Είναι  σαφώς σημαντική, η ξεκάθαρη αναφορά ότι η προσωπική συνεισφορά του εργαζόμενου αφορά τους κοινούς στόχους των ομάδων και δεν αποτελεί κατάτμηση ανά άτομο των στόχων της ομάδας. Άρα δεν τίθεται σε επίπεδο διακήρυξης και γραπτών δεσμεύσεων, η ατομική στοχοθεσία. Βέβαια και στο προηγούμενο Σύστημα Αξιολόγησης δεν είχε τεθεί αλλά στην πράξη είχαμε πλήθος αναφορών από συναδέλφους για προσπάθειες συγκεκαλλυμένης ατομικής στοχοθεσίας  – αποστολή σχετικών  emails σε συναδέλφους από περιφερειακούς διευθυντές και όχι μόνο –  και συνακόλουθων παρεμβάσεων μας.

Εστιάζουμε στο θετικό πνεύμα της περιγραφικής κλίμακας αξιολόγησης στην απουσία χαρακτηρισμών  που προσιδιάζουν  σε «τιμωριτικού» χαρακτήρα προσεγγίσεις και στην αμφίδρομη συμμετοχική διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου. Αρκούν όμως οι αναφορές και οι προθέσεις ώστε στην πρακτική εφαρμογή της να λάβει  χωρίς προσκόμματα  τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, να φθάσει να επιθυμητό επίπεδο ανταπόκρισης ώστε ουσιαστικά να στοχεύσει στον πραγματικό πυρήνα της αξιολόγησης που είναι η σωστή αξιοποίηση των  εργαζομένων σύμφωνα με τις  πραγματικές ανάγκες τις πραγματικές δυνατότητες, λαμβάνοντας  συγχρόνως υπόψη τις προσωπικές επιθυμίες και προσδοκίες τους; Αρκούν για την βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης  αλλά κα τις εν γένει ανάπτυξης των εργαζομένων;

Εστιάζουμε στην αυτονόητη  αναφορά στον Κανονισμό Εργασίας. ( Οργανισμό Προσωπικού). Το σύστημα αξιολόγησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Κανονισμό Εργασίας, αποτελεί οργανικό κομμάτι του και ο περιορισμός της παραπομπής μόνο στο σκέλος της συνέπειας στην περίπτωση  αρνητικής αξιολόγησης ( στασιμότητα στην ιεραρχική εξέλιξη) το καθιστά λειψό. Είναι άμεση αναγκαιότητα η διασύνδεσή του  τόσο ειδικά  με τις σχετικές ρυθμίσεις αναφορικά με την  επαγγελματική εξέλιξη των συναδέλφων  όσο και  γενικά  με το σύνολό των ρυθμίσεων. 

Συνάδελφοι,

Το σύστημα αξιολόγησης θα κριθεί ουσιαστικά στην πρακτική  εφαρμογή του.

Θα κριθεί στο εάν η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,  με τις κατευθυντήριες γραμμές της  και τις ενέργειες της. προσδώσει  και αναδείξει στην πράξη τις αρχές, τη νέα κουλτούρα και νοοτροπία που προτάσσει, στο βαθμό κατανόησης τους από όλους, στο εάν θα αποφύγουμε  τα προσκόμματα και τις παλινδρομήσεις.

Θα κριθεί από το βαθμό,  την ποιότητα  και τη  θεσμική ευρύτητα της συμμετοχής στον  έλεγχο  αποτελεσματικότητας του ίδιου του συστήματος αξιολόγησης. Από τον τρόπο που θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που σίγουρα θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του, στο πως και με ποιον τρόπο και  ποιες διαδικασίες  θα αντιμετωπίζονται και θα υλοποιούνται οι απαραίτητες βελτιώσεις και προσαρμογές.

Στο εάν ο αντιπροσωπευτικός Σύλλογος εγκαταλείψει την καιροσκοπική  αυταρέσκεια της επίπλαστης εκπροσώπησης του όλου. Η πραγματική εκπροσώπηση δεν είναι τύπος αλλά ουσία. Δεν αυτοπεριορίζεται σε μικροσκοπιμότητες και καχυποψίες  αλλά πραγματώνεται στο πεδίο της  καθημερινής  δράσης, στα μικρά και μεγάλα θέματα  και εγγράφεται ανεξίτηλα στο μυαλό, την ψυχή και την καρδιά των συναδέλφων.  

Στο εάν καθένας από το μετερίζι του,  συνδράμει στο να δοθεί διέξοδο και προοπτική στις προσδοκίες των συναδέλφων.

Προς αυτή την κατεύθυνση,  καταθέσαμε χθες συγκεκριμένες  προτάσεις, η υλοποίηση των οποίων αποτελούν για εμάς  σημαντικό πρόκριμα για τις περαιτέρω εξελίξεις:

  • Τη θεσμοθέτηση επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής του Συστήματος Αξιολόγησης, με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Συλλόγων Εργαζομένων και όχι η παρακολούθησή του να εξαντλείται σε επίπεδο περιοδικών συναντήσεων.
  • Τη συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου Συλλόγου Εργαζομένων, στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, όταν συζητείται ένσταση μέλους του.
  • Τη συμμετοχή και την έγκαιρη ενημέρωση αναφορικά με τη χρήση των αξιών του συστήματος Αξιολόγησης.

Εν κατακλείδι, πιστεύουμε ότι η προσέγγιση του εγχειρήματος με ανοιχτές, συμμετοχικές διαδικασίες, ο γόνιμος διάλογος χωρίς αποκλεισμούς,  αποτελεί μία θετική πρόκληση για όλους μας και στην οποία εμείς ως ΣΕΤΑΠ,  είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε.

Μοιραστείτε το άρθρο