Πρωτοβουλία ΟΤΟΕ, Ίδρυση νέου φορέα για τις παροχές σε χρήμα

ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΤΑΥΤΕΚΩ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ «ΣΕ ΧΡΗΜΑ», ΜΕ.

ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΤΑΥΤΕΚΩ

ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
«ΣΕ ΧΡΗΜΑ», ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ στη συνεδρίαση της Παρασκευής (4/5/2018), πήρε μια σημαντική απόφαση που δίνει λύση στο πρόβλημα των παροχών «σε χρήμα» στους συναδέλφους που υπάγονται στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ ενώ, παράλληλα, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την αντιμετώπιση και άλλων αναγκών στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία την ίδρυση φορέα μαζί με τις Τράπεζες, ο οποίος θα καλύπτει απευθείας και σε συνδυασμό με τον ΕΦΚΑ τις παροχές «σε χρήμα» (επιδόματα ασθενείας, επιδόματα συμπαράστασης, κόστος συμμετοχής σε παιδικές κατασκηνώσεις και έξοδα κηδείας).

Έτσι θα αντιμετωπισθούν οριστικά τα προβλήματα που χρόνιζαν αναφορικά με τις παραπάνω παροχές και οι δυσλειτουργίες που καθιστούσαν σχεδόν απαγορευτικές στους συναδέλφους να κάνουν έγκαιρα χρήση αυτών των παροχών.

            Για να φτάσουμε στην απόφαση αυτή, προηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνησης (που εξασφαλίστηκε μετά από επίμονες προσπάθειες της ΟΤΟΕ).

Για το σκοπό αυτό η Κυβέρνηση έδωσε εντολή για την πραγματοποίηση σχετικής αναλογιστικής μελέτης, η οποία αφού ολοκληρώθηκε, εγκρίθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή όπως προβλέπεται.

            Στη συνέχεια με πρωτοβουλία της ΟΤΟΕ υπήρξε καταρχήν συμφωνία των Τραπεζών.

Στα πλαίσια αυτά η κοινή τεχνική ομάδα δουλειάς, που ορίστηκε (Τραπεζών-ΟΤΟΕ) επεξεργάζεται τα νομικά κείμενα και τις  αναγκαίες διαδικασίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί το εγχείρημα.

Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι, δεν θα υπάρξει κανένα επιπλέον κόστος για την συμμετοχή των συναδέλφων στον νέο φορέα, πέραν αυτού που καταβάλλουν ήδη με τις προβλεπόμενες εισφορές τους για την παροχή σε χρήμα.

Επίσης, δυνατότητα συμμετοχής στον συγκεκριμένο φορέα θα έχουν και οι συνταξιούχοι των παραπάνω Τραπεζών με αναλογική εισφορά, που θα ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες παροχές που τους αφορούν.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η εξέλιξη αυτή σε μια περίοδο δύσκολη για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους που αγωνίζονται να περιφρουρήσουν δικαιώματα και παροχές που απειλούνται, αυτή η θετική πρωτοβουλία της ΟΤΟΕ που βρίσκεται κυριολεκτικά «στο παρα πέντε» της εφαρμογής της και με αρωγό την εποικοδομητική βούληση των Τραπεζών που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στην ίδια κατεύθυνση, δίνει μια νέα διάσταση στον τρόπο αντιμετώπισης ενός τόσο σοβαρού θέματος που ανοίγει δρόμους εγκαινιάζοντας μια νέα δημιουργική προοπτική.

Έτσι μια σημαντική πρωτοβουλία της ΟΤΟΕ θα γίνει πράξη και οι εργαζόμενοι, όπως και οι συνταξιούχοι θα έχουν ένα διαχρονικό όφελος και μάλιστα στα πλαίσια μιας θεσμικής κατοχύρωσης.

Για τις εξελίξεις στο θέμα αυτό θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Μοιραστείτε το άρθρο