Ο πραγματικός κόσμος του δικτύου καταστημάτων

Αποτελεί κοινή διαπίστωση μας, ότι η  υφιστάμενη  κατάσταση στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας,  τείνει να αποκτήσει εγγενή  χαρακτηριστικά  και τα.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση μας, ότι η  υφιστάμενη  κατάσταση στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας,  τείνει να αποκτήσει εγγενή  χαρακτηριστικά  και τα οποία αξονικά συνοψίζονται στα εξής:

– Στην αφόρητη πίεση, στη διάχυτη ανασφάλεια και στη διογκούμενη απογοήτευση των συναδέλφων εμπρός στην αδυναμία επίλυσης θεμάτων που καθιστούν αβάσταχτή την εργασιακή καθημερινότητα.  

– Στη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του Δικτύου, με φημολογούμενα αλλά όχι επισήμως αποσαφηνισμένα  τα όρια της και στην εμφαντική απουσία ενημέρωσης αναφορικά με  τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της.

– Στην ανεπαρκή στελέχωση της πλειοψηφίας των καταστημάτων λόγω της αποχώρησης συναδέλφων με τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και στη μη αναπλήρωση των κενών θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα τη διόγκωση του εργασιακού φόρτου, τον συνωστισμό και τις διαμαρτυρίες των πελατών.

– Στο καθημερινό και ανελέητο  κυνήγι των στόχων,  που από συλλογικοί μετατρέπονται αίφνης σε ατομικοί – παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις τα γνωστά ημερήσια αρχεία καλά κρατούν  – και καθιστούν δυσδιάκριτα  τα όρια για το ποιος όντως στοχοποιείται, το προϊόν ή ο συνάδελφος.

– Στην ελλιπή αρωγή και στήριξη των συναδέλφων που εργάζονται στα καταστήματα.

– Στη διαμόρφωση καθεστώτος διαφορετικών ταχυτήτων  για τους εργαζόμενους στο ίδιο κατάστημα, στην έλλειψη κινήτρων εξέλιξης, στη μη μισθολογική στήριξη, στη μη καταβολή δικαιούμενων οδοιπορικών με έωλες δικαιολογίες.

– Στην επιεικώς απαράδεκτη συμπεριφορά και δράση ορισμένων «θερμόαιμων» Διευθυντών που αδυνατούν να διαχειριστούν τις προσωπικές ανασφάλειες τους  και ταυτίζουν τις άμετρες προσωπικές φιλοδοξίες με τη συλλογική προοπτική, χωρίς να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν την ικανότητα, την προσφορά, το φιλότιμο και το μόχθο των συναδέλφων.

–  Στην ελλιπή ενημέρωση και προετοιμασία για τις τωρινές αλλά και τις επερχόμενες αλλαγές στη φύση της εργασίας μας, ζητήματα που δυστυχώς περιορίζονται στην καταναγκαστική προώθηση των εναλλακτικών Δικτύων συναλλαγών.

– Παρατηρούνται φαινόμενα καθημερινής παραβίασης του ωραρίου, αντικαταστάτες δεν υπάρχουν, άδειες σχολικές, αιμοδοτικές και άλλες περικόπτονται  γιατί ακριβώς δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης και πολλές φορές οι ίδιοι οι συνάδελφοι  δεν κάνουν χρήση από ευσυνειδησία αλλά και αλληλεγγύη προς τους υπόλοιπους συναδέλφους που αναγκαστικά επιβαρύνονται από τον φόρτο εργασίας όταν κάποιος απουσιάζει.

Εντός του προαναφερόμενου πλαισίου, θα θέλαμε ειδικότερα να εστιάσουμε  στους συναδέλφους, οι οποίοι εργάζονται από τη θέση του Ταμία.

Η Διοίκηση από τις αρχές του έτους είχε προχωρήσει σε περικοπές θέσεων Ταμία σε πολλά καταστήματα, με συνέπεια  σε αρκετά από αυτά να καταργηθεί η δεύτερη θέση Ταμία και ως φυσικό επακόλουθο  να υπάρχει μόνο ένας Ταμίας, ο οποίος σε ημέρες αυξημένης κίνησης να μην μπορεί εκ των πραγμάτων  να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του. Αποτελεί συχνό φαινόμενο, αρκετοί πελάτες να  περιμένουν να εξυπηρετηθούν μετά το θεσμοθετημένο πέρας των  συναλλαγών. Οι Ταμίες βρίσκονται υπό καθεστώς  καθημερινής πίεσης –  πολλές φορές  είναι ασφυκτικά καθηλωμένοι στη θέση τους, μη μπορώντας να ικανοποιήσουν ακόμη και βασικές ανάγκες τους – και το  συσσωρευμένο άγχος οδηγεί στην απόγνωση. 

Επίσης συνάδελφοι που δεν είναι Ταμίες καλούνται να αναπληρώσουν τη θέση αυτή και μάλιστα υπάρχουν καταγγελίες για φαινόμενα όπως, συνάδελφοι που εργάζονται από τη θέση του meeter greeter και αναπληρώνουν τους Ταμίες δεν λαμβάνουν επιπροσθέτως το Ταμειακό επίδομα. Συνεπώς  ελλοχεύει ο κίνδυνος το οποιοδήποτε λάθος να κληθούν να το πληρώσουν από τον ήδη περιορισμένο μισθό τους. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι έχει προηγηθεί περικοπή των προγενέστερων ταμειακών  επιδομάτων  – το επίδομα teller στους προηγούμενους εργασιακούς χώρους –   κυμαινόταν  από 220€ έως 270€ και μειώθηκε στα 100 €  – αντί να ισχύσει η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και «ως συνήθως”  το επιπλέον ποσό  προστέθηκε στον απύθμενο κουβά της οικειοθελούς παροχής. Η προαναφερόμενη πρακτική  πρέπει να ανακληθεί άμεσα και να αποκατασταθεί το Ταμειακό επίδομα.

Η  παρούσα κατάσταση  επηρεάζει αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων, οδηγώντας νομοτελειακά στη πτώση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας  – παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που με αυταπάρνηση καταβάλουν οι συνάδελφοι –  και καθιστά την εργασία μία καθημερινή επίπονη  δοκιμασία για τους συναδέλφους, με άμεσες επιπτώσεις στη  ψυχοσωματική υγεία τους.

Ένα είναι βέβαιο, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο οργανωτικών προσαρμογών Οι αλλαγές  όμως θέλουν χρόνο, υποστήριξη, βούληση, σύνθεση.

Οι αρχές και οι αξίες που ευαγγελίζεται η Διοίκηση, έχουν πεδίο δόξας λαμπρό μπροστά τους. Το Δίκτυο Καταστημάτων αναμένει  την πρακτική εφαρμογή τους.

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις προκειμένου να προκύψουν συμπορεύσεις, προστιθέμενες αξίες  και να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες , τα σωματεία των εργαζομένων πρώην Αγροτικής (ΣΕΤΑΠ) της πρώην Γενικής (ΣΥΓΤΕ),  από κοινού ζητάμε την άμεση διεξαγωγή θεσμικής συνάντησης με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων:

Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς

Ο Πρόεδρος                                Παναγιώτης Αδαμόπουλος   

Η Γ. Γραμματέας
Ηρώ Φίλη

Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Γενικής Πειραιώς

Ο Πρόεδρος                     
Πολύζος Θεοφάνης       
  
Ο Γ. Γραμματέας
Γεωργούλης Διονύσιος

Μοιραστείτε το άρθρο