ΣΕΤΑΠ: Επίλυση εκκρεμοτήτων με εκκαθάριση

Συνάδελφοι, Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πλευρά της Εκκαθάρισης, σας γνωστοποιούμε τα εξής: • Έχουν προγραμματίσει για την.

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πλευρά της Εκκαθάρισης, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

• Έχουν προγραμματίσει για την Παρασκευή, 7/9/2018, να πιστώσουν τα ποσά στους δικαιούχους συναδέλφους με αριθμούς μητρώων μικρότερους του 13880. Τα σχετικά ποσά υπόκεινται σε κρατήσεις και ο συμψηφισμός τυχόν οφειλών προς την Εκκαθάριση συμπεριλαμβάνει μόνο οφειλές από προκαταβολές μισθών και εφάπαξ.

• Για τους συναδέλφους που είχαν αρχικά αναγγελθεί μέσω τρίτων δικηγόρων και εκ παραδρομής, η Εκκαθάριση δεν συμπεριέλαβε στους τρέχοντες πίνακες – παρότι ο ΣΕΤΑΠ είχε παραδώσει τη σχετική απόφαση με δικαστικό επιμελητή στις 4/5/2018- έπειτα από παρεμβάσεις μας για την άμεση επίλυση της εκκρεμότητας που οι ίδιοι δημιούργησαν, μας ενημέρωσαν ότι καταβάλουν προσπάθεια, σε συνεννόηση με την ΤτΕ, να γίνει ένας extra πίνακας διανομής και να προχωρήσουν στην απόδοση των σχετικών ποσών. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας τόσο στην Εκκαθάριση όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος για την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση του θέματος.

• Για όσους συνάδελφους έχουν αποστείλει αίτημα αλλαγής λογαριασμού στην εκκαθάριση ( info@pqh.gr) και δεν έχουν λάβει διευκρινιστικό απαντητικό email, τα σχετικά ποσά θα πιστωθούν στους νέους λογαριασμούς. Η εκκαθάριση μας πληροφόρησε ότι έχουν θέσει τη σημερινή ημερομηνία ως καταληκτική για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων, διότι ειδάλλως δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην πίστωση των προβλεπόμενων ποσών στην προαναφερόμενη ημερομηνία.

Για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας μπορείτε να απευθύνεστε είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά στον ΣΕΤΑΠ.

Μοιραστείτε το άρθρο