Οι αναγκαίες ρυθμίσεις της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης

Θεσμικές ρυθμίσεις , Επιδοματική Πολιτική, Παροχές, Οδοιπορικά   Η νέα Κλαδική Σύμβαση  αποτελεί  το ισχυρό θεσμικό θεμέλιο και το σταθερό.

Θεσμικές ρυθμίσεις , Επιδοματική Πολιτική, Παροχές, Οδοιπορικά  

Η νέα Κλαδική Σύμβαση  αποτελεί  το ισχυρό θεσμικό θεμέλιο και το σταθερό  εφαλτήριο  για νέες εργασιακές κατακτήσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Το διεκδικητικό πλαίσιο που θα κατατεθεί  και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης, θα πρέπει να αποτελούν  αδιάρρηκτη συνέχεια της Κλαδικής προσπάθειας.

Είναι αναγκαιότητα η διασφάλιση της εφαρμογής στο ακέραιο  των νέων κλαδικών ρυθμίσεων για όλους τους συναδέλφους στην  Τράπεζα Πειραιώς.

Είναι αναγκαιότητα η θεσμική προσαρμογή της Τράπεζας στις χρόνιες και επιτακτικές  επιχειρησιακές ανάγκες.

Είναι αναγκαιότητα  οι διαπραγματεύσεις να διενεργηθούν με απόλυτη διαφάνεια και διασφάλιση διευρυμένης συμμετοχής. Η ΟΤΟΕ με τη διαδικασία  που ακολούθησε στις Κλαδικές διαπραγματεύσεις, έδειξε το δρόμο. Αποτελεί πρότυπο και παρακαταθήκη καθώς – με τη βοήθεια και της ψηφιακής τεχνολογίας –  υπήρξε για πρώτη φορά δυνατότητα απευθείας παρακολούθησής από τα συνδικαλιστικά στελέχη του κλάδου καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αντίστοιχη διαδικασία είναι πλέον απαραίτητο να ακολουθηθεί και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Συνάδελφοι,

Συνεπείς στις πάγιες θέσεις μας και με δεδομένες τις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων, η πρόταση μας για το διεκδικητικό πλαίσιο της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης,  συμπυκνώνεται αξονικά στα εξής:

  • Θέσπιση ρύθμισης η οποία θα ορίζει ότι στην περίπτωση που οι αποδοχές του εργαζόμενου για οποιοδήποτε λόγο υπερβαίνουν τις νόμιμες αποδοχές, δεν θα συμψηφίζονται κατά το υπερβάλλον ποσό αλλά θα προσαυξάνονται στο σύνολό τους αντίστοιχα και σύμφωνα με τις εκάστοτε Κλαδικές και Επιχειρησιακές ρυθμίσεις.
  • Θέσπιση πολυεπίπεδης επιδοματικής πολιτικής, η οποία θα διαχέεται κάθετα σε όλη τη δομή της Τράπεζας, σε άμεση αντιστοίχιση με την  ευθύνη, το ρόλο, το αντικείμενο των συναδέλφων.
  • Καταβολή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για την άμεση αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας και τη στήριξη της αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων μας.
  • Άμεση αναμόρφωση της πολιτικής οδοιπορικών ώστε να καλύπτει το σύνολο των συναδέλφων που εμπίπτουν στις διατάξεις της και συγχρόνως να ανταποκρίνεται στην αλματώδη αύξηση της τιμής των υγρών καυσίμων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα μείωσης του υφιστάμενου χιλιομετρικού ορίου. 

Με εφαλτήριο την Κλαδική μας Σύμβαση, πρέπει όλοι μαζί,  συντονισμένα και συντεταγμένα, να  διεκδικήσουμε την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής  Σύμβασης, με  περιεχόμενο το οποίο θα δίνει  ουσιαστικές θεσμικές και οικονομικές λύσεις και θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες μας.

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Αδαμόπουλος               Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο