Οικονομική ενίσχυση τώρα!

Συνάδελφοι, Τα αποτελέσματα του 2023, αναμένεται ότι θα επανεπιβεβαιώσουν την μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Τράπεζα Πειραιώς. Σε αντιδιαστολή,.

Συνάδελφοι,

Τα αποτελέσματα του 2023, αναμένεται ότι θα επανεπιβεβαιώσουν την μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Τράπεζα Πειραιώς. Σε αντιδιαστολή, η αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων κατακρημνίζεται.

Το ασφυκτικό κόστος διαβίωσης το οποίο επωμίζονται οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, δημιουργεί εκ των πραγμάτων ανάγκη για έκτακτη στήριξη από πλευράς εργοδότη, σε συνέχεια των 4,3 εκ. ευρώ που διανεμήθηκαν σε 137 στελέχη της Τράπεζας.

Ήρθε η ώρα, η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, όχι μόνο να αλλάξει το αφήγημα της συρρίκνωσης και των αποσχίσεων, αλλά και να αναγνωρίσει εμπράκτως το μόχθο και τη συνεισφορά των εργαζομένων της.

Ως ΣΕΤΑΠ, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις προς την Διοίκηση της Τράπεζας, έγκαιρα και εμπεριστατωμένα, απαιτήσαμε:

  • Χορήγηση μερίσματος σε όλους τους εργαζόμενους, χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις, ανεξαρτήτως από την οποιαδήποτε πολιτική πρόσθετων αμοιβών (bonus) ακολουθήσει η Τράπεζα το τρέχον έτος.
  • Αύξηση της τακτικής εισφοράς της Τράπεζας στο ΤΕΑ του Ομίλου Πειραιώς.
  • Απορρόφηση της συμμετοχής ύψους 100 ευρώ για την πρωτοβάθμια περίθαλψη του ομαδικού ασφαλιστηρίου ΝΝ και την περαιτέρω βελτίωση των όρων του ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες μας.

Η άμεση και επιτακτική ενίσχυση του συνόλου των εργαζομένων κρίνεται επιβεβλημένη.

Ο ΣΕΤΑΠ και την νέα χρονιά θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του, με σχέδιο, ισχυρά επιχειρήματα αλλά και αποφασιστικότητα, εστιάζοντας πάντα στην επίλυση των μεγάλων και βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Αδαμόπουλος Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο