Ώρα πραγματικών αυξήσεων σε όλους

Συνάδελφοι, Με δεδομένη αφενός την επαναλαμβανόμενη υψηλή κερδοφορία της Τράπεζας και αφετέρου την αναγκαιότητα στήριξης του εισοδήματος των συναδέλφων, ώστε.

Συνάδελφοι,

Με δεδομένη αφενός την επαναλαμβανόμενη υψηλή κερδοφορία της Τράπεζας και αφετέρου την αναγκαιότητα στήριξης του εισοδήματος των συναδέλφων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες τους, είχαμε καταθέσει στις αρχές του χρόνου και στο πλαίσιο συνάντησης με τους επικεφαλής της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, μία δέσμη ρεαλιστικών και στην πλειοψηφία τους άμεσα εφαρμόσιμων προτάσεων:

  • Προσμέτρηση και καταβολή της αύξησης του επιδόματος πολυετίας ( 1,85%) από την 1/1/2024 σε όλους του συναδέλφους.
  • Εφαρμογή από 1/1/2024 αντί της 1/12/2024, της 3ης κατά σειρά αύξησης (2,5%) των βασικών μισθών του Ενιαίου Μισθολογίου της Κλαδικής Σύμβασης 2022-2024.
  • Την επαναφορά του Κλαδικού Επιδόματος Ισολογισμού σε άμεση συνεργασία με την Ομοσπονδία μας.
  • Στην αύξηση της τακτικής εισφοράς της Τράπεζας στο ΤΕΑ του Ομίλου Πειραιώς, με δεδομένο ότι είναι η χαμηλότερη στον Κλάδο.
  • Στην αναβάθμιση των παροχών Υγείας και της βελτίωσης των διαδικασιών εξυπηρέτησης των συναδέλφων.

Τις συγκεκριμένες θέσεις μας τις επαναφέραμε επίμονα σε όλες τις αντίστοιχες συναντήσεις που ακολούθησαν, όπως σας ενημερώνουμε πάντα, υπερτονίζοντας κάθε φορά την αναγκαιότητα εφαρμογής τους και τη δυνατότητα άμεσης υλοποίησης των περισσοτέρων από αυτές, χωρίς οποιαδήποτε διαδικαστική επιπλοκή.

Τις εν λόγω αιτιάσεις και εστιάσεις μας ήρθε να επιβεβαιώσει η πρόσφατη συμφωνία του Συλλόγου Εργαζομένων της ΕΘΝΙΚΗΣ ( ΣΥΕΤΕ) με τη Διοίκηση της Τράπεζας τους.

Συγκεκριμένα συμφώνησαν:

  • Στην αύξηση του επιδόματος πολυετίας από την 1/1/2024 σε όλους.
  • Στην αύξηση του μισθολογικού κλιμακίου από  την 1/1/2024 σε όλους.
  • Στην εφαρμογή της 3ης αύξησης της Κλαδικής Σύμβασης από την  1/5/2024 αντί της 1/12/2024.
  • Στην ενίσχυση της παροχής ΕΦΑΠΑΞ μέσω θεσμικής αλλαγής με ταυτόχρονη σημαντική  οικονομική στήριξη από την πλευρά της Τράπεζας.

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι και η EUROBANK έχει προχωρήσει στην καταβολή της 3ης αύξηση της Κλαδικής Σύμβασης από την 1/1/2024.

Επιβεβαιώνεται έμπρακτα , ότι οι ρεαλιστικές προτάσεις μας μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και να στηρίξουν από χθες τις τακτικές αποδοχές όλων των συναδέλφων χωρίς να τίθενται σε οποιαδήποτε κίνδυνο οι υφιστάμενες Συλλογικές Συμβάσεις ή οι επερχόμενες Συλλογικές διαπραγματεύσεις και χωρίς αρρύθμιστες και περιστασιακές οικειοθελείς Διοικητικές  πρακτικές.

Όπως έχουμε επανειλημμένως τονίσει, οι αυξήσεις και τα δικαιώματά μας προκύπτουν από θεσμικές κατοχυρώσεις, ισχύουν δικαιωματικά για όλους τους συναδέλφους ή για όσους εμπίπτουν σε συγκεκριμένα σαφώς οριζόμενα κριτήρια και έχουν συνέχεια και ισχύ στο χρόνο και στο χώρο.

Τα «οικειοθελώς» χορηγούμενα, «οικειοθελώς» συρρικνώνονται ή χάνονται.

Έπειτα από μία υπερδεκαετή ουσιαστική μισθολογική καθήλωση, το 2024 είναι χρονιά πραγματικών αυξήσεων και οι προτάσεις μας αποτελούν το πρώτο αναγκαίο βήμα. Ο δρόμος έχει ανοίξει και με την ενεργή στήριξη όλων μας είναι εφικτή η ευόδωση της προσπάθειας.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Παν. Αδαμόπουλος Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο