ΟΤΟΕ: Συναντήσεις με τις Διοικήσεις των Τραπεζών

Έγινε η πρώτη συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της Τράπεζας Πειραιώς Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Η ΟΤΟΕ με επιστολή της ζήτησε συναντήσεις.

Έγινε η πρώτη συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της Τράπεζας Πειραιώς

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΟΤΟΕ με επιστολή της ζήτησε συναντήσεις με τις Διοικήσεις των Τραπεζών με αφορμή τις εξελίξεις που αφορούν στην ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών αλλά και τις κινήσεις – στρατηγικές των Τραπεζών μετά την ολοκλήρωση των stress tests και τα υφιστάμενα πλάνα αναδιάρθρωσης.

Τα θέματα αυτά έθεσε το Προεδρείο της ΟΤΟΕ στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς στην οποία συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Χρ. Μεγάλου και στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών.

Στη συνάντηση ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ ζήτησε ενημέρωση για όλα τα παραπάνω θέματα τονίζοντας ιδιαίτερα, ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτραπούν αρνητικές συνέπειες για τα δικαιώματα των εργαζομένων και την απασχόληση τα οποία αποτελούν κόκκινες γραμμές για την ΟΤΟΕ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση του Προεδρείου της ΟΤΟΕ για όλα τα θέματα στα οποία οι αναφορές του συνοψίζονται στα εξής:

*Η Τράπεζα θα προχωρήσει στην ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών αξιοποιώντας την υφιστάμενη εμπειρία της στις ηλεκτρονικές πράξεις χωρίς να θιγούν τα εργασιακά δικαιώματα και η απασχόληση ενώ, παράλληλα, το προσωπικό εκπαιδεύεται σε νέες δεξιότητες που διασφαλίζουν την επαγγελματική του προοπτική.

*Τα stress tests που πραγματοποιήθηκαν ήταν ικανοποιητικά για την Τράπεζα, γεγονός που της δίνει δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και οδηγεί στη βελτίωση της εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα.

*Διαμορφώνονται προϋποθέσεις περαιτέρω κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας, ενώ, παράλληλα, βελτιώνεται η πορεία των χρηματοδοτήσεων σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας (αγροτικά, μεταποίηση, τουρισμός, φάρμακα, αυτοκινητόδρομοι, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α.).

Το Προεδρείο της ΟΤΟΕ, δήλωσε ότι κάθε θετική επιχειρηματική ενέργεια που θα οδηγεί στην ανάπτυξη της Τράπεζας και δεν θα έχει δυσάρεστες συνέπειες για τους εργαζομένους αλλά θα οδηγεί στη βελτίωση της θέσης τους και των δικαιωμάτων τους μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις, είναι σε κάθε περίπτωση αποδεκτή και δημιουργεί όρους καλών και εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ της Τράπεζας και της ΟΤΟΕ ενώ, ταυτόχρονα, δημιουργεί κλίμα ικανοποίησης στους εργαζόμενους.

Η ΟΤΟΕ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Τράπεζα Πειραιώς όπως και στις άλλες τράπεζες με τις οποίες αναμένονται τις επόμενες μέρες ανάλογες συναντήσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο