Παρέμβαση της ΟΤΟΕ στη δημόσια διαβούλευση για τις εργασιακές ρυθμίσεις

Υπόμνημα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υπόμνημα με τις κατ’ άρθρο παρατηρήσεις και προτάσεις της ΟΤΟΕ σχετικά με το.

Υπόμνημα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υπόμνημα με τις κατ’ άρθρο παρατηρήσεις και προτάσεις της ΟΤΟΕ σχετικά με το σχέδιο νόμου για τις εργασιακές σχέσεις,  απεστάλη σήμερα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η  ΟΤΟΕ είχε καταθέσει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το από 16.3.2021 αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της για μια ολοκληρωμένη ρύθμιση της τηλεργασίας, καθώς και το από 28.4.2021 αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της για την αναγκαία αποκατάσταση της αυτονομίας και της λειτουργικότητας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά και προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την ουσιαστική προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ως προς τη γενικότερη πολιτικο-συνδικαλιστική αξιολόγηση του προσχεδίου νόμου, η Ομοσπονδία έχει ήδη, από θέση αρχής, δημόσια τοποθετηθεί με την από 14 Μαΐου 2021 Ανακοίνωσή της.

H ΟΤΟΕ συμμετέχει με νέο αναλυτικό υπόμνημα στην τρέχουσα διαβούλευση επί του προσχεδίου νόμου «Για την προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρησης Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας- Κύρωση τη Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο προώθησης της Ασφάλειας και τη Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και τη ιδιωτικής ζωής»προκειμένου:

  • να επισημάνει τις επιφυλάξεις, αντιρρήσεις και αντιπροτάσεις της σε συγκεκριμένα άρθρα του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον κλάδο και τους εργαζόμενους.

να επαναφέρει τις προτάσεις της για την αναγκαία υιοθέτηση διατάξεων που αφ’ ενός θα βγάλουν τη χώρα από το πολυετές καθεστώς θεσμικής εξαίρεσης, σε σχέση με τα κατ’ εξοχήν ισχύοντα στην Ενωμένη Ευρώπη, αφ’ ετέρου θα διασφαλίσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των εργαζομένων από εργοδοτικές αυθαιρεσίες και καταχρήσεις, ενισχύοντας τον κομβικό για τη Δημοκρατία, τον κοινωνικό διάλογο και την απαραίτητη συλλογική προστασία, θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων.

Το Γραφείο Τύπου της ΟΤΟΕ

Μοιραστείτε το άρθρο