Προσφυγή ΣΕΤΑΠ για τριμερή στο Υπουργείο Εργασίας

Συνάδελφοι, Ως ΣΕΤΑΠ, έχουμε παρέμβει προς τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, γραπτά και προφορικά και έχουμε θέσει σαφή και συγκεκριμένα ερωτήματα, τα.

Συνάδελφοι,

Ως ΣΕΤΑΠ, έχουμε παρέμβει προς τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, γραπτά και προφορικά και έχουμε θέσει σαφή και συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία απασχολούν το σύνολο των εργαζομένων και έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση, ωστόσο οι επικεφαλής της Τράπεζας αρνούνται έως σήμερα να μας δώσουν απαντήσεις.

Ειδικότερα, έχουμε ζητήσει ενημέρωση για τα ακόλουθα:

  • Για τον αριθμό των εργαζομένων που προσελήφθησαν την τελευταία τριετία στην Τράπεζα.
  • Για τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται συνολικά στην Τράπεζα με άλλες μορφές εργασιακών σχέσεων (προσωρινή απασχόληση, παρεχόμενοι από άλλες εταιρείες κ.τ.λ.).
  • Για τις υπηρεσίες της Τράπεζας που έχουν εξωτερικευτεί οι εργασίες τους.
  • Για το σχεδιασμό της Τράπεζας αναφορικά με πιθανή περαιτέρω συρρίκνωση του Δικτύου Καταστημάτων και τις μετακινήσεις συναδέλφων που έλαβαν χώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
  • Για το πόσοι και ποιοι συνάδελφοι μετακινήθηκαν στο Δίκτυο Καταστημάτων το τελευταίο δίμηνο και τα καταστήματα που τοποθετήθηκαν.
  • Για τα σχέδια της Τράπεζας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.
  • Για τα σχέδια της Τράπεζας για το Μerchant Αcquiring.

Επειδή κατά τις επιταγές του ΠΔ 240/2006 «περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημέρωσης διαβούλευσης των εργαζομένων», σύμφωνα με την 2002/14/ΕΚ της 11.3.02 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα ενημέρωσης και υπό προϋποθέσεις διαβούλευσης  με τον εργοδότη, που καλύπτει : (α) την ενημέρωση σχετικά με την πρόσφατη και την πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης (β) την ενημέρωση και τη διαβούλευση σχετική με την κατάσταση, τη διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση ή εγκατάσταση καθώς και τα μέτρα πρόληψης που ενδεχομένως προβλέπονται σε περίπτωση ιδίως που η απασχόληση απειλείται, (γ) την ενημέρωση και τη διαβούλευση σχετικά με αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας.

Επειδή η διοίκηση της Τράπεζας δεν εκπλήρωσε τις οριζόμενες από το ανωτέρω Π.Δ. υποχρεώσεις της και μάλιστα αγνόησε με προκλητικό τρόπο τις ανωτέρω διατάξεις, παρά τα συνεχή αιτήματά μας.

Επειδή η εν λόγω  συμπεριφορά της διοίκησης της Τράπεζας είναι παράνομη και αντίθετη στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, ενώ για την παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Για τους παραπάνω λόγους και πάντα συνεπής στις αρχές του, ο ΣΕΤΑΠ κατέθεσε αίτηση στο Υπουργείο Εργασίας για τη διενέργεια τριμερούς διαδικασίας με την Τράπεζα Πειραιώς.

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική αίτηση προς το Υπουργείο Εργασίας.

ΣΕΤΑΠ_Τριμερής_ Υπουργείο Εργασίας_Sunrise

Μοιραστείτε το άρθρο