Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΤΑΠ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής-Πειραιώς (Σ.Ε.Τ.Α.Π.) συγκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, την τακτική.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής-Πειραιώς (Σ.Ε.Τ.Α.Π.) συγκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, στις 12.06.2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στα γραφεία του Συλλόγου μας, στην οδό Αμερικής 10, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  • Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2019 και 2020.
  • Οικονομικός Απολογισμός και Ισολογισμός από 1.1.2019 έως 31.12.2020.
  • Υποβολή Έκθεσης Ελεγκτών για την παραπάνω οικονομική διαχείριση.
  • Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού.
  • Έγκριση Προϋπολογισμού 2021.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, κατά την πρώτη παραπάνω σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία απαιτείται η παρουσία του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών του ΣΕΤΑΠ, η Συνέλευση θα επαναληφθεί τις 16.06.2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Αν και κατά τη δεύτερη αυτή σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία απαιτείται η παρουσία του 1/4 των μελών, δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί τις 19.06.2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Αν και κατά την τρίτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα γίνει:

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α την

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 στις 18:00 με Τηλεδιάσκεψη, 

μέσω συνδέσμου που θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση μας.

Η τελευταία αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών, που παραβρίσκονται.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της επιβεβλημένης μείωσης μετακινήσεων και επαφών για την ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΑΠ, αποφάσισε τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέσω Τηλεδιάσκεψη.

Με δεδομένες την πίστη και την διαχρονική συνέπεια μας στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία του Συλλόγου μας, διασφαλίζουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες, τον απρόσκοπτο διάλογο και τη πολυφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προβλεφθεί να υπάρξει ανοικτός κατάλογος ομιλητών και δυνατότητα διεξαγωγής μυστικών ψηφοφοριών.

Ανταποκρινόμενοι στη βούληση και την επιθυμία όλων μας, να επικοινωνήσουμε ξανά δια ζώσης, όπως πράττουμε δεκαετίες τώρα, στοχεύουμε στη διενέργεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αμέσως μόλις οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν και οι περιορισμοί αρθούν.

Ο Σύλλογός μας πιστεύει πως η συμμετοχή σας στις διαδικασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι η έκφραση και η επιθυμία όλων σας να βοηθήσετε στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, τη προσπάθεια, που καταβάλλει ο Σύλλογός μας, ώστε όλοι μαζί να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας και να διευρύνουμε τα δικαιώματά μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Παν. Αδαμόπουλος             Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο