Πειραιώς.. η Τράπεζα των Θαυμάτων

Συνάδελφοι, Η Διοίκηση της Τράπεζας, συνεχίζει τις ίδιες ξαναζεσταμένες μεθοδεύσεις και επιχειρεί για μία ακόμη φορά, να ορθώσει τεχνητά αδιέξοδα.

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της Τράπεζας, συνεχίζει τις ίδιες ξαναζεσταμένες μεθοδεύσεις και επιχειρεί για μία ακόμη φορά, να ορθώσει τεχνητά αδιέξοδα και να προβάλει τις δικές της προεπιλογές ως μονόδρομο για όλους.

Αποστέλλει εκ νέου e-mail στους συναδέλφους των καταστημάτων που έκλεισαν, με τις «διαθέσιμες θέσεις» ανά την επικράτεια, τις οποίες φυσικά έχει σκόπιμα προεπιλέξει και δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του Δικτύου Καταστημάτων.

Ως εκ θαύματος, ανακαλύπτει αίφνης διαθέσιμες θέσεις στην Αθήνα για τους συναδέλφους της επαρχίας, όταν προσφάτως ισχυριζόταν και έπραττε ακριβώς το αντίθετο, μετακινώντας με τις ίδιες ακριβώς δικαιολογίες συναδέλφους από την Αθήνα στην επαρχία.

Το πλέον οξύμωρο όμως, συνίσταται στο γεγονός ότι προκριμένου να καλύψει διαπιστωμένα επιχειρησιακά κενά σε αρκετές περιοχές, μετακινεί καθημερινά  και αποσπασματικά  συναδέλφους από όμορους νομούς, ενώ ταυτοχρόνως έχει θέσει σε προσωρινή άδεια συναδέλφους στις εν λόγω περιοχές.

Φθάνει πια με τις πρακτικές της συρρίκνωσης.

Φθάνει πια με τις επαναλαμβανόμενες μεθοδεύσεις και τα παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων.  

Απαιτούμε από τη Διοίκηση να σταματήσει άμεσα τις εν λόγω πρακτικές και να πορευτεί σεβόμενη το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας με την ΟΤΟΕ, να σεβαστεί τους ανθρώπους της και τα εργασιακά δικαιώματά τους, να σεβαστεί το παρόν και το μέλλον της.

Όπως έχουμε υπερτονίσει, οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες:

  • Κανένας συνάδελφος σε προσωρινή άδεια,
  • άμεσες και πραγματικές τοποθετήσεις των συναδέλφων, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα κοινωνικά κριτήρια στα πλαίσιο της καλής πίστης και του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας.

Δεν είμαστε νομάδες, αλλά εργαζόμενοι στην μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.

Από την πλευρά μας, είμαστε δίπλα σε όλους τους συναδέλφους και προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέργειες, από κοινού με Συλλόγους και την ΟΤΟΕ, για την συλλογική αποτροπή των εν λόγω πρακτικών, που μοιραία οδηγούν σε συγκρούσεις και συσσωρεύουν αδιέξοδα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Παν. Αδαμόπουλος             Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο