Πραγματικές λύσεις

Συνάδελφοι, Η Διοίκηση της Τράπεζας επιχειρεί εν μέσω θέρους, να κλείσει τον τρέχοντα κύκλο της συρρίκνωσης του Δικτύου Καταστημάτων, με.

Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση της Τράπεζας επιχειρεί εν μέσω θέρους, να κλείσει τον τρέχοντα κύκλο της συρρίκνωσης του Δικτύου Καταστημάτων, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, προχωρώντας στη σταδιακή αποστολή σχετικών υπηρεσιακών σημειωμάτων και στη μονομερή τοποθέτηση συναδέλφων από την επαρχία στο Δίκτυο και τiς Διευθύνσεις της Αττικής.

Πρόκειται για μία απαράδεκτη και αντεργατική πρακτική, με την οποία δεν σέβεται τους ανθρώπους της, αγνοεί επιδεικτικά τις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων και της Τράπεζας και εναντιώνεται στην καλή πίστη, στο γράμμα και το πνεύμα του Κανονισμού Εργασίας και της συμφωνίας με την ΟΤΟΕ.

Απαιτούμε από την Διοίκηση της Τράπεζας:

– να μην προχωρήσει στην μονομερή  υλοποίηση των τοποθετήσεων,

– να προβεί σε πραγματικές τοποθετήσεις των συναδέλφων λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα κοινωνικά κριτήρια στα πλαίσιο της καλής πίστης και του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας,  

– όπου δεν είναι εφικτή η άμεση τοποθέτηση,  να δοθεί η  δυνατότητα της τηλεργασίας.

Οι λύσεις που λαμβάνουν υπόψη όλες τις παραμέτρους, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες ένθεν και ένθεν και προκύπτουν μέσω διαλόγου, δίνουν προοπτική και όχι αδιέξοδα.

Απέναντι στην προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων, δεν αυτοπεριοριζόμαστε στην αυταρέσκεια της αδικαίωτης καταγγελίας, ούτε στην επικοινωνιακή διαχείριση της συνδικαλιστικής ματαιοδοξίας.

Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε, να καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις και να παλεύουμε σε όλα τα επίπεδα για την άρση των τεχνητών αδιεξόδων, των όποιων τετελεσμένων και την επίτευξη πραγματικών λύσεων.

Η θετική εικόνα που προβάλει η Διοίκηση για το μέλλον της τράπεζας πρέπει να έχει άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο και στους εργαζόμενους της.

Από την πλευρά μας,  είμαστε δίπλα σε όλους τους συναδέλφους και προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και δράσεις σε άμεση συνεργασία με την ΟΤΟΕ και με Συλλόγους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Παν. Αδαμόπουλος             Γιάννης Αδάμος

Μοιραστείτε το άρθρο