Πρόσκληση Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. ΤΥΠΑΤΕ 02.03.2022

  •ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 1 – ΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 2 – ΑΦΟΡΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 3-  ΑΦΟΡΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

 

•ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 1 – ΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 2 – ΑΦΟΡΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 3-  ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

 

•ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_2

Μοιραστείτε το άρθρο