Πρόσκληση ετήσιας καταστατικής τακτικής Γ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας έτους 2018

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 453 ΑΘΗΝΑ 16/11/2018 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Το Δ.Σ. του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 7 & 13.

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 453 ΑΘΗΝΑ 16/11/2018

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 7 & 13 του Καταστατικού αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 στην αίθουσα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΕΤΑΠ), Αμερικής 10, 3ος όροφος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση απολογισμού δράσης Δ.Σ.:
α. Έγκριση διοικητικού απολογισμού Δ.Σ. 2017
β. Έγκριση διοικητικού απολογισμού Δ.Σ. περιόδου 2018
γ. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2017
2. Εξελεγκτική Επιτροπή :
α. Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής 2017
β. Πόρισμα Εξελεγκτικής Επιτροπής 2018
3. Επικύρωση αποφάσεων Δ.Σ. 2018
4. Έγκριση προϋπολογισμού 2018
5. Έγκριση προϋπολογισμού 2019
6. Έγκριση Προτάσεων τροποποιήσεων Καταστατικού – Θέματα Καθολικής Ψηφοφορίας

Μόνο στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα μετά, στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Παρακαλούμε θερμά όπως προσέλθετε κατά την ορισθείσα πρώτη (Α΄) σύγκληση της 2 Δεκεμβρίου 2018 προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία. Λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων της φετινής Συνέλευσης και της ανάγκης τροποποίησης του Καταστατικού, παρακαλούμε τους/τις συναδέλφους, για τη μαζική παρουσία τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Π.Ε.Α.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗΝΑΣ ΣΑΚΑΡΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο